ARTIKLER


EU tillader mere gensplejset majs

EU-Kommissionen har besluttet at godkende 17 nye typer af gensplejset majs til udplantning på markerne.
Af Erling Böttcher
24. september 2004

EU-kommissionen vedtog på sit møde onsdag den 8.9.2004 at godkende 17 nye typer af gensplejset majs til udplantning på markerne. De 17 nye gen-majs er fremstillet af det amerikanske firma Monsanto, og er på forskellig vis resistente over for skadedyr. I forvejen havde Spanien og Frankrig allerede tilladt dyrkningen af gen-majsen. Udfra princippet om at en vare, der er godkendt i ‚t land, også skal accepteres i alle andre EU-lande, kunne EU-kommissionen blåstemple majsen.

Kommissionen skulle samtidig have vedtaget grænseværdier for, hvor meget gensplejset majs, der må være i korn. forskellige grønne organisationer havde på forhånd presset på for at en lav grænseværdi, mens landbrugets organisationer pressede i modsat retning. Kommissionen besluttede at udskyde en beslutning om, hvornår gen-splejsningen i korn skal mærkes.