ARTIKLER


EU tvinges til at gøre sukkeret billigere

WTO har afsagt en kendelse om, at EU's støtte til sukkereksport er ulovlig, og derfor må produktionen sættes ned.
Af Sven Skovmand
21. september 2004

Torsdag den 5. august 2004 afsagde et panel under Verdenshandelsorganisationen WTO en kendelse om, at EU's støtte til eksport af sukker er ulovlig.

WTO's endelige afgørelse kommer først i september, og en appel fra EU kan udskyde den i endnu et år.

Men der er ingen tvivl om, at EU's sukkerordning står for fald.

Det har Kommissionen indset, og allerede onsdag den 14. juli 2004 fremlagde den en plan for ændring af ordningen.

Nedskæres med en tredjedel

Kommissionens plan går ud på, at prisen på sukker skal sættes ned med 33 procent over en periode på tre år.

Samtidig skal EU's sukkerkvote sættes ned fra 17,4 til 14,6 millioner tons, og eksportstøtten skal sættes ned fra 2,4 millioner tons til 0,4 millioner tons.

Der vil, når nedskæringen er trådt i kraft, blive udbetalt op til 200 millioner kroner om året i erstatning til de sukkerdyrkende landmænd. På længere sigt ønsker Kommissionen, at støtten skal ydes til landmændene, hvad enten de dyrker sukker eller ej.

Virkningerne i Danmark

Man skønner, at virkningen af nyordningen i Danmark vil være, at de sukkerdyrkende landmænd vil få et gennemsnitligt tab på cirka 10Ø.000 kroner om året.

Da Danisco samtidig overvejer at lukke sin sukkerfabrik i Assens, kan det betyde, at man holder op med at dyrke sukker i Fyn og Jylland, og at sukkerdyrkningen herefter kun vil foregå på de fede jorder i Lolland-Falster, hvor der er sukkerfabrikker i Nakskov og Nykøbing.

Forbrugerne tjener mest

Sukkersagen i WTO er rejst af Thailand, Brasilien og Australien, der er de største producenter af sukker i verden. De vil naturligvis få glæde af, at EU's produktion af sukker går ned.

Derudover vil forbrugerne – også i Danmark – få glæde af, at sukkeret bliver billigere.

Taberne bliver de landmænd, der dyrker sukker på områder, der i virkeligheden ikke er egnet til det.

Men nyordningen vil også ramme en række af de u-lande, som EU har særlige aftaler med. Det gælder f.eks. Swaziland, Mocambique, Mauritius og en række øer i Vestindien.

De får ikke alene færre penge for det sukker, de sælger til EU. De risikerer også, at mængden af det eksporterede sukker vil blive skåret ned.