ARTIKLER


Flere kvinder i job i EU-landene

Beskæftigelsen blandt kvinder i EU-landene er steget støt de senere år, og danske kvinder er suverænt de mest arbejdsomme. Men beskæftigelsen blandt kvinder i Danmark er faldende.
Af Hans Kronberg
3. juli 2004

Kvinderne i EU-landene øger støt deres tilstedeværelse på arbejdsmarkedet, viser en ny statistik fra EU's statistiske kontor, Eurostat.

Mens 52,7 procent af kvinder mellem 15 og 64 år i 1999 var i job, er denne andel steget til næsten 55 procent i 2001. Stigningen ligger pænt over stigningen i den samlede beskæftigelse, hvorfor det især er kvinderne, der trækker beskæftigelsen i vejret.

Dansk førsteplads i EU

For de danske kvinder – samt de belgiske og de græske – er der dog tale om en tilbagegang i beskæftigelsen. Men de danske kvinder har dog fortsat en suveræn førsteplads, når det gælder beskæftigelse. Kun de svenske kvinder er tæt på. I 2001 var 71,4 procent af alle danske kvinder mellem 15 og 64 år i beskæftigelse (tilbage fra 72,1 procent i 2000), mens gennemsnittet for kvinderne i EU var 54,8 procent i 2001.

Kun kvinderne i de nordiske lande udenfor EU kan slå de danske kvinder, og helt i top er Island, hvor næsten 83 procent af kvinderne er i job. I Norge er 73,8 procent af kvinderne i beskæftigelse, og interessant nok er andelen i begge lande også vigende – om end marginalt for Norges vedkommende.

På fuld tid i Sydeuropa

Det er kvinderne i de sydeuropæiske lande, der oftest står udenfor arbejdsmarkedet. I bunden befinder Italien sig med en beskæftigelsesgrad blandt kvinder på kun 40,9 procent. Herefter følger Grækenland og Italien.

Til gengæld er de kvinder i de sydeuropæiske lande, der er i beskæftigelse, i højere grad i fuldtidsbeskæftigede. I Grækenland er det således kun 7,2 procent af de kvinder, der er i job, der er det på deltid. Samme tendens gør sig gældende for kvinderne i kandidatlandene: Når de først er i job, er de det oftest på fuld tid. I Danmark er deltidsprocenten blandt kvinder 31,6, lidt under EU-gennemsnittet på 33,8 procent, hvorfor de danske kvinders førsteplads ikke skyldes meget deltidsarbejde.

Norge og Island i top

Danmark er også helt i front, når det gælder beskæftigelse generelt. 75,9 procent af alle 15-64 årige i Danmark var i 2001 i job, mod et EU-gennemsnit på 63,9 procent. Men som for kvinderne er den danske procent faldende, mens EU-gennemsnittet er stigende. Tættest på den danske arbejdsomhed er Nederlandene med godt 74 procent, mens de laveste procenter igen finder i de sydeuropæiske lande – Italien, Grækenland og Spanien.

Heller ikke når det gælder den samlede beskæftigelse kan noget EU-land dog slå Norge og Island. Ikke mindre end 86,9 procent af islændingene i den arbejdsdygtige alder er i job. I Norge er procenten 77,5 i 2001.