ARTIKLER


Flertal for mulig løndumpning

Et flertal af EU’s medlemslande støtter princip som kan føre til udenlandske arbejdsforhold og lønninger i Danmark.
Af Staffan Dahllöf
27. december 2004

Princippet at virksomheder skal kunne nøjes med at følge sit oprindelseslands love og aftaler, og ikke love og aftale dér hvor man virker, er den centrale idé i forslaget til servicedirektiv.

På den måde skal der komme skub i det indre marked for tjenesteydelser.

Efter at Ministerrådet i sidste uge holdt sit første møde om direktivforslaget, meddeler det hollandske formandskab at der er flertal for forslagets hovedprincip om oprindelseslandets forrang.

Andre mødedeltagere var mere ivrige efter at fortælle, hvad man ikke var enige om.

Strejkeret i fare

Erhvervsminister Bendt Bendtsen (konservativ) sagde til LO’s NET-redaktion at der var en masse uløste sager på bordet og at han ikke turde gætte på hvornår det vil være muligt at indlede politiske realitetsforhandlinger om forslaget.

Hans svenske kollega Thomas Östros (socialdemokrat) sagde til nyhedsbureauet TT at Sverige ikke accepterer forslag som risikerer at svække svensk arbejdsret, og at Sverige agter at kæmpe for aftalemodellen på arbejdsmarkedet, og for strejkeretten.

Foruden fra Danmark og Sverige har direktivforslaget fået kritik fra bland andre det Europæiske LO (EFS) og den belgiske fagbevægelse.

Syv udvalg i gang

Den skarpeste kritik går på de arbejdsretlige aspekter af forslaget, især at det vil kunne føre til løndumpning. Men flere medlemslande rejser også spørgsmål om forslagets effekter for sundhedsområdet og for nationale sygesikringsordninger.

Forslaget til Servicedirektiv er en del af den såkaldte Lissabon-strategi om at styrke EU-landenes økonomiske konkurrenceevne.

I EU-parlamentet, som for nylig holdt en høring om forslaget (se NOTAT 19. november 2004), har ikke færre end syv forskellige udvalg fået forslaget til udtalelse.

Det første samlede bud fra Parlamentet ventes først til juni næste år.