ARTIKLER


Flertal i Folketinget vil frede færgerne

Men det hjælper ikke, hvis Kommissionen fastholder kravet om licitation for færger med mere end 100.000 passagerer
Af Brigitte Alfter
30. maj 2004

Der tegner sig nu et flertal udenom regeringen for at holde de helt små færger fri for at skulle i udbud. Færgerne, der som regel drives af kommuner og amter, får offentlig støtte, da de ses som nødvendige for at opretholde livet på de danske små-øer.

Under et samråd i Folketingets trafikudvalg tirsdag fik trafikminister Flemming Hansen (K) at vide, at han skal tilbage til Kommissionen og gøre noget mere for de danske små-færger.

Kommissionen har magten

Stridens kerne er EU’s færgedirektiv, og her har Kommissionen vidtgående beføjelser, siger Dorte Nøhr Petersen, der er kontorchef i trafikministeriet.

Selv hvis Folketinget beslutter, at færger til små ø-samfund skal holdes fri for pligten om udbud, vil det derfor ikke ændre noget ved sagens officielle gang. Hvis ministeren ikke får en mere fordelagtig aftale med Kommissionen, må Danmark vælge mellem at bøje sig eller få en sag ved EF-Domstolen.

Kun politisk pres på Kommissionen – eventuelt sammen med andre lande, der har lignende problemer – vil kunne flytte noget, siger Bent Hindrup Andersen, medlem af EU-Parlamentet for JuniBevægelsen og personligt engageret på vegne af færgen til Endelave, hvor han bor.

Hvad Kommissionen siger

Ministeren vil gøre sit bedste i Bruxelles, sagde han efter samrådsmødet.

»Jeg har skrevet et brev til transportkommissær Palacio den 21. november, og jeg træffer kommissæren i forbindelse med rådsmødet næste uge. Der vil jeg tage sagen op,« siger Flemming Hansen.

Af Kommissionens pressemeddelelse den 30. oktober fremgår det, at færger med under 100.000 passagerer om året skal have en undtagelse – de skal kun i en såkaldt interesse-runde. Det betyder, at ejerne kun skal bruge tid og penge på at lave udbudsmateriale, hvis interesserede redere melder sig.

I et tidligere udkast var også færger, der fik under 1 million euro (7,5 millioner kroner) i tilskud, undtaget fra udbudspligt. Men denne bagatelgrænse er fjernet igen.

Hvem gavner det?

Borgmesteren i Nordborg på Als, Jan Prokopek Jensen, S, er ikke begejstret. Færgen »Bitten«, der fragter 151.000 biler, knallerter og lastbiler over vandet mellem Ballebro og Hardeshøj er nemlig lidt for flittig til Kommissionens nye mindsteregler.

»Det er noget administrativt bøvl. Hvem er det her til gavn for? Jeg tror ikke, at der kommer nogen og byder. De skal jo overholde de danske sikkerhedsregler og hviletidsregler. Det kan ikke løbe rundt,« mener han.

De private opgav

Færgen ejes og støttes af Nordborg og Sundeved kommuner samt af Sønderjyllands amt. Den blev tidligere drevet af private, men de opgav.

»Vi betragter færgen som et stykke landevej,« siger borgmesteren. Derfor har de tre ejere for få år siden investeret i en ny færge og et nyt færgeleje til i alt 38 millioner kroner.

»Jeg synes, det er fint med konkurrence. Men det her er et pseudo-udbud,« mener Jan Prokopek.

Frygter vilkårene

Selv om tidligere undersøgelser viste, at der ikke er det store interesse i at byde på driften af de små færger, frygter Bent Hindrup, at det kan ske, og at det blandt andet kan betyde, at de nuværende ejere af ruterne brænder inde med deres færger. Han ønsker derfor alle små-færger fritaget fra udbudspligt efter EU’s regler om særlig udsatte egne.