ARTIKLER


Første EU-udlevering af dansk statsborger

Højesteret har besluttet at udlevere en dansk statsborger til Storbritannien. Det sker efter den nye EU-terrorpakke – skønt manden ikke er terrorist.
Af Brigitte Alfter
12. juni 2004

Højesteret har netop besluttet, at den danske statsborger og advokat T. – hvis navn ikke må offentliggøres – skal udleveres til retsforfølgelse hos de britiske myndigheder efter den europæiske arrestordre, som Dronningen underskrev den 10. juni sidste år.

Advokaten drev i 1990'erne virksomhed i både England og Danmark, og de britiske myndigheder tiltalte ham for at »have deltaget i en sammensværgelse til bedrageri af de begunstigede i en erhvervspensionsordning« for et beløb på 23,7 millioner kroner. Det fremgår af Højesterets meddelelse om sagen.

Hvad arrestordren betyder

Arrestordren betyder, at Danmark skal udlevere sine statsborgere til retsforfølgelse i andre EU-lande, hvis handlingen kan føre til straf på mindst et år i det pågældende land, og hvis handlingen er strafbar i Danmark.

Justitsministeren besluttede den 4. juli 2003 at udlevere T., som valgte at få afprøvet sagen ved domstolene. T. mente, at det var ude af proportioner, at han blev udleveret efter arrestordrens regler, samt at de nye regler ikke kunne bruges, da handlingen var begået, længe inden EU-arrestordren kom på banen.

Men Højesteret valgte at stadfæste Østre Landsrets beslutning om at udlevere T.

En del af terrorpakken

Loven om den europæiske arrestordre er en del af EU’s terrorpakke og dukkede op i EU’s terrorstrategi »European Action Plan to combat Terrorism.«

Men rammeaftalen, der ligger til grund for de nationale love, omfatter ikke kun terrorisme, men alt, der kan give mere end et års straf. Blandt andet – som i T.s tilfælde – mistanken om økonomisk kriminalitet.

Det fremgår også af rammeafgørelsens tekst, at en fælles arrestordre havde været planlagt flere år inden terrorangrebet på World Trade Center i New York i 2001 og den efterfølgende kamp mod terror. Den kom første gang frem under EU-topmødet i Tampere i Finland i 1999.

Stærk kritik af loven

Loven om at indføre arrestordren i Danmark blev i 2003 udsat for voldsom kritik af foreninger af politimestre, dommere og advokater samt af Rigsadvokaten. Også politikere frygtede for retssikkerheden. Alligevel blev loven vedtaget.

Syv af de 25 EU-lande har endnu ikke indført den fælles arrestordre. Det er Tyskland, Grækenland, Italien, Tjekkiet, Estland, Malta og Slovakiet.

EU’s rammelov om arrestordren, http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32002F0584&model=guichett

Den danske udleveringslov, lov 433 af 10.6.2003, http://www.retsinfo.dk

Højesterets resumé

http://www.hoejesteret.dk/shownewslistnews.asp?id=335&sortfield335=&direction335=asc&doshow335=1&searchword335=123/2004&category335=42&newsid335=657