ARTIKLER


Holger og Anders: Stem ja for dyrenes skyld

Et knusende nederlag for Danmark og for dyrene blev straks kastet ind i debatten om EU-forfatningen. Holger K. og Anders Fogh gik kraftigt i rette med Dansk Folkeparti for utidig sammenblanding – hvorefter de selv anbefalede EU-forfatningen med dyrene som argument.
Af Erling Böttcher
27. december 2004

»Der må jeg altså sige, nu er kæden hoppet fuldstændigt af for Dansk Folkeparti.”

Sådan lød det fra statsminister Anders Fogh Rasmussen på sit ugentlige pressemøde tirsdag den 23. november. Aftenen før led justitsminister Lene Espersen et eklatant nederlag i forsøget på at få strammere transportregler for de over 17 millioner dyr, der hvert år transporteres rundt på EU’s Indre Marked, for at blive slagtet, hvor det er billigst.

Danmark stemte som eneste land imod de nye regler. Sverige, Belgien, Tyskland og Luxembourg undlod at stemme, mens de øvrige 20 lande stemte for. Nye strammere regler kan nu tidligst træde i kraft i år 2010.

På den baggrund mente Dansk Folkepartis dyrevelfærds-ordfører Christian H. Hansen at man måtte stemme nej til EU-forfatningen.

På sit pressemøde fortsatte Anders Fogh Rasmussen:

»Den udtalelse, vi har set fra Dansk Folkepartis side her, er et udtryk for klokkeklar misbrug. Det er falsk propaganda. Og det bygger på enten direkte uvidenhed om, hvad der ligger i den nye traktat eller bevidst vildledning af den danske befolkning.«

Forfatning for dyrevelfærd

Efter angrebet på Dansk Folkeparti tilføjede statsministeren:

”Men rent bortset fra det, så er det faktisk sådan, at den nye EU-traktat forbedrer reglerne for dyrevelfærd.«

Anders Fogh begrundede det med at EU-parlamentet nu skal være medlovgiver på dyrevelfærd.

To timer efter fulgte SF’s formand Holger K. Nielsen trop i pressemeddelelsen: ”SF: Ny traktat vil hjælpe kampen for dyrevelfærd”:

”Dansk Folkeparti prøver åbenbart at bruge alt det EU gør forkert som argument for at stemme nej til den nye traktat.”

”Hidtil har EU ikke via traktaten været direkte forpligtet til at sikre dyrevelfærden. Med den nye traktat kommer der en artikel (III-121), der forpligter både EU og medlemslandene til at tage ”fuldt hensyn til velfærden for dyr som følende væsener”. Det sikrer ikke automatisk bedre regler for dyretransport. Men det gør det lettere at kæmpe for det. Det samme kan man sige om forfatningstraktatens ændring af Parlamentets rolle i disse sager,” skrev Holger K. Nielsen.

Dagen efter beskyldte SF’s medlem af EU-parlamentet, Margrethe Auken, de europæisk dyrevelfærds-organisationer for at være skyldige i nederlaget:

”Kampen for bedre dyrevelfærd i EU skal kæmpes af stærke NGO kræfter, der ikke spænder ben for hinanden. En sådan kamp kan ikke føres af alene en dansk NGO. Resultatet er derfor et massivt tilbageskridt for dyrevelfærden samt troværdigheden i dyrevelfærdsorganisationernes arbejde”.

EU-parlamentet ikke til nytte

JuniBevægelsens medlem af EU-parlamentet afviser blankt påstanden om at øget magt til EU-parlamentet vil gavne dyrene:

”Forfatningen ændrer ikke en tøddel ved direktivet. Der skal også efter den nye forfatning et kvalificeret flertal i Ministerrådet til at stramme transportreglerne. EU-parlamentet får mere at sige, men vil ikke kunne vedtage bedre regler selv. Min daværende kollega Bent Hindrup Andersen manglede sidst 20 stemmer i at få en anbefaling til maks. 8 timers dyretransport igennem. Men selv om syv sikre udeblevne danske nej-stemmer ville være mødt frem og stemme, ville det ikke have forandret resultatet,” siger Jens-Peter Bonde.