ARTIKLER


Ikke så socialt at det gør noget

Når forfatningen skal sælges til danskerne så bliver det næppe med hovedvægt på socialpolitik eller arbejdsmarkedsforhold.
Af Staffan Dahllöf
10. november 2004

Ledelsen for LO står godt nok bag en foreløbig anbefaling af EU-forfatningen, men det er uden den helt store entusiasme.

LO's holdning fremgår ingen steder på organisationens hjemmeside, eller af udsendte pressemeddelelser.

Det tog medarbejdere i LO's hovedkvarter i København et lille døgns tid at finde ud af at formanden Hans Jensen rent faktisk havde stillet sig bag en sådan anbefaling på et møde i Bruxelles 13.-14. oktober.

Her bakkede et flertal af de europæiske faglige organisationer op om vurderingen af at forfatningen er bedre end den gældende Nice-traktat.

»Det Hans Jensen har været med til, er at sige at det som udgangspunkt ser fornuftigt ud, men LO har som sådan ikke taget stilling for eller imod forfatningstraktaten. Vi har for eksempel hele tiden været imod flertalsafgørelser på det sociale område, men der er vi bare i mindretal i EFS,« siger EU-konsulent i LO, Per Klok.

Men også resolutionen fra Euro-LO (på officielt dansk: EFS – Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation) er tøvende.

Bedre end Nice

Bedre end den gældende traktat, men mindre ambitiøst end hvad vi have håbet på, og hvad fremtidskonventet foreslog, lyder den overordnede vurdering fra EFS.

De positive sociale træk ved forfatningen, sammenlignet med Nice-traktaten er, ifølge EFS:

– En erkendelse af at arbejdsmarkedets parter har en rolle i EU.

– Formuleringen ”social markedsøkonomi” til forskel fra Nice-traktatens ”åben markedsøkonomi” og, at EU skal efterstræbe ”fuld”, og ikke kun ”høj”, beskæftigelse.

– Ligestilling mellem kønnene som et nyt mål.

– Charteret om grundlæggende rettigheder bliver juridisk bindende for EU's domstol (se artikel på side 12).

– Mulighed for skattepolitik med flertalsbeslutninger.

– Juridisk grundlag for at lovgive om almennyttige tjenesteydelser.

– Flertalsbeslutninger (i dag enstemmighed) om sociale ydelser til vandrende arbejdstagere.

Smukke stjerner

Men det, som måske er godt, er ikke nyt, og det som er nyt, er ikke godt, mener Ole Jensen, Fagbevægelsen mod Unionen (FMU):

»Omtalen af arbejdsmarkedets parter og af den sociale dialog har vi allerede i traktaten. Der er intet nyt. Om værdigrundlaget med de forskellige mål kan man vel sige som professor i EU-ret Hjalte Rasmussen, at det er smukke stjerner på meget langt afstand, « siger Ole Jensen.

Samtidig er netop de punkter som EFS fremholder som positive, langt fra uproblematiske i den danske debat:

– Charteret med dets øgede beføjelser for EU's domstol har LO og DA tidligere advaret imod.

– Flertalsafgørelser om skatter og afgifter er et eksempel på de omdiskuterede passereller – muligheden for stats- og regeringscheferne at lave om på spillereglerne på egen hånd.

– Flertalsbeslutninger om sociale ydelser til vandrende arbejdstagere er et af de følsomme områder, også for de EU-venlige partier.

Endelig kan den ny mulighed for EU-love om almennyttige tjenesteydelser (skole, el- og vandforsyning, transporter, biblioteksvæsen, m.v.) vise sig at blive ganske kontroversiel.

Ingen betydning

Fagbevægelsen, og til dels Socialdemokraterne, har meldt kraftigt ud mod allerede fremlagte forslag til servicedirektiv, som bygger på den gældende Nice-traktat.

»Artiklen om almennyttige tjenesteydelser vil kunne bruges som en åben port for yderligere privatiseringer. Det er jo en grundlæggende idé, at så store dele af samfundsydelserne som muligt skal underlægges markedsmekanismer,« siger Ole Jensen.

At forfatningen næppe kommer til sælges på sit faglige indhold illustreres af en udtalelse fra i SF's avis Folkesocialisten fra formanden for Metals Afdeling 1. Anders Laubjerg:

»Der kommer ikke et eneste direktiv om sociale forhold eller på arbejdsmarkedsområdet i løbet af de næste ti år, som kan henføres direkte til denne forfatning. Det tør jeg godt påstå, fordi der er stort set ingen ændringer af betydning på det område,« siger Laubjerg som selv vil stemme ja til forfatningen af andre grunde.

Forfatningens bestemmelser

De centrale artikler om socialpolitik og arbejdsmarked er Nice-traktatens artikel 42 om ydelser til vandrende arbejdstagere (i forfatningen artikel III-136) og artikel 137 om social- og arbejdsmarkedspolitik (i forfatningens artikel III-210).

Fagligt kontroversielt

  • Charteret om unionsborger-rettigheder bliver juridisk bindende, og giver EU-domstolen retten til at dømme i tvister (se artikel side 12). Både LO og DA har tidligere advaret imod dette.
  • Åbner mulighed for skattepolitik med flertalsbeslutninger.
  • Giver juridisk grundlag for at lovgive om almennyttige tjenesteydelser som skole, el- og vandforsyning, transporter, biblioteksvæsen.
  • Flertalsbeslutninger (i dag enstemmighed) om sociale ydelser til vandrende arbejdstagere. Det er et af de følsomme områder for den danske velfærdsmodel, også for de EU-venlige partier.