ARTIKLER


Import af mund- og klovsyge

I en leder kritiseres det, at EU nu går ind for vaccination i bekæmpelsen af mund- og klovsyge. Det kan blive dyrt for Danmark.
Af Sven Skovmand
18. juni 2004

Frihandel kan være en god ting, når der er tale om produktion af industrivarer, som fremstilles under nogenlunde de samme betingelser. Frihandelen kan, når den virker bedst, sikre lave priser og en høj kvalitet.

Helt anderledes forholder det sig med landbrugsvarer. Her kan frihandel have en række uheldige virkninger, især når den administreres så firkantet, som det sker i EU.

Takket være EU må vi i Danmark finde os i tilsætningsstoffer, som kan være skadelige for sundheden. Og vi udsættes for salmonella-forgiftninger, fordi andre EU-lande ikke gør så meget ud af salmonella-bekæmpelse, som vi gør.

Og nu arbejder EU-Kommissionen med regler, som skal gøre det tilladt at vaccinere mod mund- og klovsyge i stedet for at slagte de sygdomsramte besætninger, hvad Kommissionen hyklerisk betegner som »uetisk«.

Baggrunden for forslaget er den mund- og klovsygeepidemi, som for et par år siden hærgede England, og som alene skyldtes utilstrækkelig kontrol. Den betød, at et stort antal dyr måtte slås ned, hvad der kostede store beløb. Derfor går Kommissionen ind for, at man skal vælge den billigere løsning med at vaccinere dyrene mod sygdommen.

Problemet er, at det vil ramme dansk landbrug hårdt, fordi en lang række lande, først og fremmest USA og Japan, ikke vil indføre kød fra lande, der vaccinerer mod mund- og klovsyge. Og vi risikerer, at de i denne sammenhæng vil betragte EU som ét land.

Ironisk nok vil EU’s forslag, hvis det vedtages, ramme et erhverv, hvis ledere mere end nogen andre har ivret for dansk medlemskab af EU. Man må håbe, at det kan åbne landmændenes øjne for, hvor skadeligt EU er indrettet.