ARTIKLER


Ingen åbne grænser fra start

Ingen af de nye lande er Schengen-parate, og Tyrkiet vil med sikkerhed først blive det om mange år.
Af Staffan Dahllöf
24. oktober 2004

Et af emnerne i debatten om tyrkisk EU-medlemskab er den ukontrollerede grænsepassage over EU's indre grænser. Men det er nærmest umuligt at forudsige noget om i dag, og med sikkerhed bliver det først om mange år at grænsekontrollen til Tyrkiet som EU-medlemsland vil blive ophævet.

I det EU-integrerede Danmark tog tilpasningen til Schengenland fem år, og ikke et eneste af de 10 nye EU-lande er Schengen-parate.

Nogle af Schengen-reglerne skal nye medlemslande i EU opfylde med det samme; f eks de samme visumlister som de øvrige EU-lande.

Andre Schengen-regler skal man kvalificere sig til, for at blive ”Schengen-klar”.

Det er en afgørelse som træffes med enstemmighed af Ministerrådet.

Ingen af de nye EU-lande vil blive Schengen-parate, før det ny computersystem SIS II er installeret, sandsynligvis tidligst om et år, eller to (SIS=Schengen Information System).

Desuden har f.eks. Polen lovet at ansætte 5 300 nye grænsevagter, bygge vagttårne, og investere for i alt to milliarder danske kroner i grænsekontrol, før man er klar til at udøve kontrol af EU's ydre grænse mod øst.

Det tog Danmark fem år og blandt andet omfattende ombygninger af Københavns lufthavn fra undertegnelsen af Schengen-aftalen i 1996, til afskaffelse af personkontrollen ved den tyske grænse og i lufthavnene i 2001. (Pasfriheden mod Norge og Sverige var der i forvejen, som del af det nordiske samarbejde.)

Reglerne for fri grænsepassage og fælles ydre grænsekontrol i EU kaldes for Schengen-reglerne efter en oprindeligt mellemstatslig aftale, undertegnet i byen af samme navn i Luxembourg. Aftalen blev en del af EU's retsgrundlag med Amsterdam-traktaten fra 1998.