ARTIKLER


Italien vil tillade A-aktier og B-aktier

Italien støtter Danmarks ønske om at bevare A-aktier, der har ti gange så megen værdi som tilsvarende B-aktier – for at undgå overtagelse af firmaerne.
Af Sven Skovmand
30. maj 2004

På et møde mellem EU's erhvervsministre i går fremlagde det italienske formandskab et forslag, som tilgodeså Danmarks ønske om, at børsnoterede firmaer kan have A-aktier, der giver ti gange så megen stemmeret som de øvrige aktier – B-aktierne.

Ønsket bygger på frygten for, at udenlandsk kapital skal kunne opkøbe danske virksomheder i større stil. Det kan undgås, når virksomhedernes stiftere kan bruge deres A-aktier til at bevare kontrollen med deres virksomheder – samtidig med at de kan sikre sig kapital ved at udbyde B-aktier.

Kommissionen er imidlertid modstander af det italienske forslag, fordi den betragter A-aktierne som en urimelig beskyttelse af virksomhedernes ejere. Og da et forslag på dette område skal vedtages med enstemmighed, vil det nok vare et stykke tid, inden man når til et resultat.