ARTIKLER


Kommissionen bortfortolker risiko for løndumping

Dansk LO er glad for nye fortolkninger fra Kommissionen af det kontroversielle servicedirektiv. Chefjuristen i svensk LO er derimod skeptisk og vil have selve forslaget ændret.
Af Staffan Dahllöf
21. september 2004

Det er ikke hensigten at virksomheder skal bruge billig arbejdskraft fra et land i et andet. Og vi vil ikke forhindre medlemslandene i at kontrollere at virksomheder overholder arbejdsregler i medlemslandene.

Sådan præciserer EU-kommissionen nu sine tanker bag forslaget til et direktiv om fri konkurrence på serviceydelser. I alt 13 præciseringer er udsendt af Kommissionen, som ønsker at afvise misforståelser og at komme kritikken i møde. Forslaget til servicedirektiv er blevet kritiseret for at undergrave løn- og arbejdsvilkår i de enkelte lande.

Kommissionens »klargørende checkliste« bliver imidlertid læst vidt forskellig i den danske og den svenske fagbevægelse.

Direktiv mod direktiv

Ugebrevet A4, som udgives af LO i Danmark, skriver at Kommissionen gør det klart, at det allerede gældende udstationeringsdirektiv står over det kommende servicedirektiv.

Det skulle betyde at danske, og ikke – for eksempel – estiske regler skal gælde når en estisk virksomhed udbyder serviceydelser i Danmark. Med den fortolkning bliver princippet om oprindelseslandets regler sat til side.

Men hvis det er, hvad Kommissionen mener så kan man ikke nøjes med at udsende en pressemeddelelse. Så må selve direktivforslaget laves om, mener Dan Holke, chef for LO-TCO Rättsskydd, den svenske fagbevægelses juridiske rådgivere.

Regel og undtagelser

»Som jeg læser Kommissionen papir så ændrer det ikke på den grundlæggende kritik. Servicedirektivet fastlægger princippet om oprindelsesland. Problemet bliver så at afgøre hvad der skal undtages fra direktivet, for eksempel i henhold til det allerede gældende udstationeringsdirektiv,« siger Dan Holke til Notat.

Ifølge princippet om oprindelsesland skal en estisk eller slovakisk serviceudbyder kunne nøjes med at følge de hjemlige estiske og slovakiske regler og lønniveau, i Danmark.

Men ifølge udstationeringsdirektivet gælder princippet om arbejdslandets regler – næsten i hvert fald.

Ikke nogen »mindsteløn«

Udstationeringsdirektivets bestemmelser om »mindsteløn« kan dog ikke rigtigt kan bruges i Danmark og Sverige, hvor løn udelukkende lægges fast i aftaler og overenskomster og ikke garanteres i lov, og hvor den aftalte mindsteløn kan ligger langt under den faktisk udbetalte gennemsnitsløn på et arbejdsområde.

»Noget lignende gælder også for visse arbejdstidsregler. Jeg tror stadig ikke at Kommission har forstået, hvordan vores overenskomstsystem virker,« siger Dan Holke.

Fra dansk LO er formand Hans Jensen glad for Kommissionens præciseringer:

Må følges op

»Kommissionen har tilsyneladende indset, at den måtte være fleksibel, hvis direktivet skal kunne komme igennem Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Men det er fortsat problemer i forslaget og vi vil følge det tæt,« siger han til ugebrevet A4.

Den svenske LO-jurist Dan Holke ser også positive træk ved Kommissionens meldinger, men:

»Det er i og for sig godt at Kommissionen siger som den gør, men det giver kun mening, hvis udtalelsen bliver fulgt op i en ændret version af direktivforslaget,« siger han.