ARTIKLER


Kræver revision af traktaten om Euratom

Tyskland og Østrig vil lave om på atomkraft-traktaten Euratom. Danmark opfordres til at følge efter.
Af Staffan Dahllöf
17. juni 2004

Hvis Euratom ikke tages op til revision, vil den snart 50 år gamle traktat til fremme af atomkraften blive en del af en samlet Unionsforfatning. Det vil kunne fortolkes som en styrkelse af atomkraftens stilling som energikilde i EU, selv om spørgsmålet er kontroversielt.

Tyskland og Østrig vil derfor indkalde til en særlig regeringskonference med henblik på at kigge Euratom efter i sømmene.

Den opfordring har EU's irske formandskab taget til sig.

Irland markerede allerede i efteråret, at man var misfornøjet med, at Euratom blev sat ind i den foreslåede forfatning.

Den irske opfordring

I et af de forberedende dokumenter til ugens topmøde i Bruxelles oplyser det irske formandskab om Tysklands og Østrigs initiativ, hvorefter formandskabet tilføjer:

»Andre medlemslande, som ønsker at tilslutte sig denne erklæring (om indkaldelse af en Euratom-konference, red.) bedes give deres mening til kende«.

Det mener miljøorganisationen NOAH at regeringen skal, og man opfordrer i et åbent brev statsministeren, udenrigsministeren og Folketingets Europaudvalg til at handle i sagen.

»Vi ser helst, at Euratom bliver afskaffet, og i den forstand er forslaget om en revision nærmest et kompromis. Men det er naturligvis vigtigt, at et stort land som Tyskland nu tilslutter sig det krav, som Østrig tidligere har stillet,« siger Henning Bo Madsen, talsmand for NOAHs Energigruppe.

Dette er Euratom

Euratom er en traktat, der blev vedtaget i 1957 sammen med Rom-traktaten (traktaten om det Europæiske Økonomiske Fællesskab).

Formålet var og er at fremme udbredelsen og brugen af atomkraft ved blandt andet at udvikle forskning og sprede information, ved at lette investeringer i kraftværker og ved at sikre forsyningen af brændsel til kraftværkerne.

Formelt set ejer EU i kraft af Euratom-traktatens artikel 86 alt fissilt materiale, dvs. stoffer, hvor atomkernen kan spaltes. I praksis er brugsretten overladt til medlemslandene samt virksomheder og privatpersoner.

Alle aftaler med leverandører eller kunder udenfor EU skal dog sendes til EU´s atommæssige brændselsforsyningsagentur ESA (Euratom Supply Agency) i Bruxelles.