ARTIKLER


Kun få nyheder i forslag til bekæmpelse af terror

De ti irske forslag indholder først og fremmest opfordringer om at følge op på gamle beslutninger. Fælles spiontjeneste bliver afvist.
Af Staffan Dahllöf
7. maj 2004

Det irske formandskab spiller ud med et omfattende anti-terrorkatalog til stats- og regeringschefernes møde i Bruxelles i næste uge.

Men flere af forslagene er politiske gengangere. Forslag til mere vidtgående nyskabelser som f.eks. en fælles spiontjeneste bliver afvist af de store medlemslande.

Alligevel bliver ti forslag fra formandskabet omdrejningspunktet for terrorbekæmpelsen på det kommende topmøde.

NOTAT gennemgår her det irske formandskabs forslag:

Solidaritetsklausul

Medlemslandene skal være forpligtede til at hjælpe hinanden – også militært – ved trusler fra terrorister og ikke-statslige grupperinger.

Dette er ingen nyhed. Der var på det seneste topmøde i december politisk enighed om en sådan solidaritetsklausul i en ny EU-forfatning (artikel 42 i del I). Juridisk bliver den først bindende, når og hvis forfatningen træder i kraft.

Revideret aktionsplan

Samlet plan for, hvad EU skal gøre med hensyn til fælles lovgivning, diplomati, politisamarbejde m.v.

Heller ikke dette er en nyhed. EU's første aktionsplan mod terrorisme blev oprettet i oktober 2001. Den er siden blevet revideret ni gange. Den seneste version fra november 2002 omfatter 64 forskellige initiativer.

Samordner af sikkerhed

Overvejelser om at udpege en højtstående embedsmand til at samordne sikkerhed, måske en særlig anti-terrorkommissær. Javier Solana, der i dag er generalsekretær i Ministerrådet, er blevet nævnt som kandidat.

Dette er en nyhed, men udsigterne er uvisse. Forslaget blev hurtig skudt ned af Kommissionens cheftalsmand Reijo Kemppinen, men det vil måske have en vis symbolværdi.

Informationssamarbejde

Forbedring af samarbejdet mellem politi og efterretningstjenester.

Hvis forslaget fører til, at der oprettes en ny organisation, er det en nyhed, ellers ikke. Der findes flere samarbejdsfora i forvejen, heriblandt Europol, Eurojust, politichefernes samarbejdsgruppe og efterretningstjenesternes samarbejdsorgan BDL (Bureau de Liaison).

Vejledning til fælles optræden

Enighed om fælles retningslinjer til bekæmpelse af terrorisme for at demonstrere den fælles forpligtelse. Afhængigt af indholdet vil det være en nyhed, men der findes fælles aktionsplaner i forvejen.

Øget samordning med FN

Ønske om at opnå enighed om udkast til FN-konvention om terrorisme. Dette er ingen nyhed. Samordning med FN er allerede en del af den eksisterende aktionsplan.

Bekæmpelse af terrorfinansiering

Foranstaltninger, der kan forebygge finansiering af terrorisme, og en lovgivning, der kan sikre udveksling af oplysninger om, hvordan terrorisme finansieres.

Dette vil være en nyhed, hvis forebyggelse betyder fælles lovgivning mod støtte til politiske og religiøse bevægelser.

Udsigterne for forslaget er usikre. Uheldige erfaringer i Sverige og Holland efter EU-beslutninger har skabt kritik af »automatiske beslutninger«. Sverige har på den baggrund krævet en retlig nødbremse i den foreslåede forfatning.

Praktisk samarbejde

Forstærkning af det praktiske samarbejde mellem Europol, Eurojust, og samarbejdsgruppen af politichefer (Police Chiefs Task Force).

Dette er ikke en nyhed. Men måske skal det forstås som en kraftig opsang til nogen, som ikke passer deres arbejde.

Gennemførelse af eksisterende initiativer

Ønske om at sætte skub i påbegyndte initiativer, heriblandt rammeafgørelse om fælles regler for konfiskation af bevismaterialer, udvikling af anden generation af SIS (Schengen Information System), nyt visum-system, og fælles grænsekontrolsagentur. Ingen nyhed, men en politisk markering.

Eksterne aspekter

Forstærket samarbejde med lande uden for EU. Dette vil være en nyhed, hvis der for eksempel bliver tale om et organiseret samarbejde med FBI og CIA i USA eller med andre politikorps og efterretningstjenester udenfor EU.

Udsigterne for forslaget vil være afhængige af, hvad formandskabet konkret foreslår.