ARTIKLER


Millioner af kroner til atomkraft i EU

Folketinget besluttede i 1985 at sige fra over for atomkraft. Siden da flere hundrede millioner danske skattekroner gået til udvikling af atomindustrien i EU
Af Ib Roslund
28. december 2004

Da statsminister Jens Otto Krag underskrev papirerne ved indmeldelsen i EF i 1972, kom hans signatur også på Euratom-traktaten, som er en særlig traktat for udvikling af atomkraft.

”Fællesskabet har til opgave gennem skabelsen af de nødvendige betingelser for den hurtige dannelse og udvikling af en kerneenergiindustri at bidrage til højnelse af levestandarden i medlemsstaterne og til udvikling af forbindelserne med andre lande” lyder formålserklæringen i Euratom.

Dengang havde Danmark ikke taget stilling til denne energiform. Det skete første da et flertal i Folketinget den 29. marts 1985 – efter flere års folkelig debat – besluttede vælge atomkraft fra. Ikke desto mindre fortsatte medlemskabet af Euratom-fællesskabet uanfægtet.

Euratom udgør sin del af det samlede budget i EF/EU. Alene i atom-fællesskabets 6. rammeprogram for 2002-2006 er der afsat 9,1 milliarder kroner til forskning i og udvikling af atomkraft. Danmarks bidrag er 155 millioner kroner – eller 31 millioner kroner i snit om året.

Det er ikke hele Euratom-budgettet, der bruges på formål, som virker i strid med den danske politik området. For eksempel er der afsat 370 millioner kroner til beskyttelse mod radioaktiv stråling og 670 millioner kroner bruges på forskning i håndtering af radioaktivt affald. Men hovedparten går til forskning og udvikling af forskellige former for atomkraft.

Euratom støtter direkte opførelsen af atomkraftværker – ikke mindst gennem fordelagtige lån. Sidste år blev fællesskabets låneramme hævet fra fire milliarder euro til seks milliarder euro (44,4 milliarder kroner).