ARTIKLER


Nej til åbenhed

I en kommentar siges det, at Europaudvalgets møder bør være åbentlige, fordi deres beslutninger i modsætning til andre udvalg ikke drøftes i selve Folketinget.
Af Sven Skovmand
30. maj 2004

Som man kan se af artiklen på side 4, har de store EU-partier i Folketinget endnu engang sagt nej til at åbne møderne i Europaudvalget. Det sker med den begrundelse, at det vil skade den danske indflydelse i EU, hvis fremmede landes regeringer på forhånd kender vores indstilling til forskellige spørgsmål.

Begrundelsen havde muligvis gyldighed i den efterhånden fjerne fortid, hvor Danmark kunne nedlægge veto mod de forslag, som vi ikke gik ind for. Men den gælder ikke, efter at beslutningerne i EU’s ministerråd træffes med kvalificeret flertal, og Europaudvalgets beslutninger derfor kun har begrænset betydning.

Det er heller ikke noget argument, at møderne i Folketingets øvrige udvalg også er lukkede. For her ved man, at de sager, der behandles, ender med at blive behandlet i Folketinget, og at udvalgene derfor skal afgive en betænkning, hvori de redegør for deres arbejde.

Sådan er det ikke i Europaudvalget, der ikke på samme måde skal redegøre for sine beslutninger. Og netop fordi udvalgets beslutninger ikke skal forelægges Folketinget, er det ud fra en demokratisk synsvinkel nødvendigt, at offentligheden i det mindste får et indblik i, hvad udvalget skal behandle, og får kendskab til det grundlag, som udvalgets medlemmer får forelagt.

Problemet for de EU-venlige partier er naturligvis, at åbne møder i Europaudvalget vil afsløre, hvor lidt indflydelse vi i virkeligheden har i organisationen. Mon ikke det er den egentlige grund til, at EU-partierne var så hurtige til at afvise Enhedslistens forslag til beslutning?