ARTIKLER


Nu skal EU også tage sig af sundheden

Britiske læger går imod et irsk forslag om at lade EU få øget indflydelse på sundhedsområdet.
Af Staffan Dahllöf
12. juni 2004

Den britiske lægeforening BMA (The British Medical Association) kritiserer nu en ændring af forslaget til EU-forfatningen, som blev fremlagt af det irske formandskab for få uger siden.

I det oprindelige forslag fra EU's konvent blev det slået fast, at folkesundhed er et område, hvor EU kun kan supplere de nationale politikker.

Men i midten af maj fremlagde formandskabet et forslag til udvidelse af EU's indsats i den relevante artikel III-179:

I forslaget stod der, at EU skal kunne »overvåge, advare og bekæmpe alvorlige sundhedstrusler, som kan komme til at vedrøre mere end et medlemsland«.

Skal ikke gælde kræft

Dette er alt for omfattende og generelt, mener de britiske læger.

De kan se en pointe i EU-samordning ved nye hidtil ukendte sundhedsfarer fra for eksempel virus og bioterrorisme.

Men en indsats overfor kendte sygdomme som kræft og sukkersyge skal ikke omfattes af EU-kompetence, siger talsmand for den britiske lægeorganisation BMA til avisen Daily Telegraph.

Vil undgå diskussion

I følge den svenske EU 2004-komité, som udfører oplysningsarbejde om forfatningen i det svenske statsministerium, deles kritikken fra de britiske læger af flere medlemslande.

Den svenske regering er således bange for at miste den tilbageværende nationale kontrol med miljøgifte, alkohol og tobak, hvis grænserne for EU's kompetence på sundhedsområdet flyttes.

Finland har også kritiseret den nye formulering. Landet har tidligere lagt sig fast på, at det klart skal fremgå af forfatningen, at sundhed og hospitalsvæsen er nationale anliggender på samme måde som kultur, uddannelse og social omsorg.

Storbritannien, Spanien, Grækenland og Østrig protesterer også mod den irske ændring ifølge et nyhedsbrev fra EU 2004-komitéen.

Et problem for kritikerne er, at formandskabets ændring er en del af den dokumentsamling, som den irske regering mener, at man nu er enige om, og som derfor helst ikke skal op til diskussion på topmødet i næste uge.

Lærernes bekymring

Lægerne er ikke ene om at være bekymrede. Også lærerne frygter EU-forfatningen. De er som omtalt i Notat 28.5.2004 bange for, at forfatningens regler om en fælles handelspolitik og internationale aftaler bliver brugt til at udvide EU's kompetence ad bagvejen.

Det irske formandskab udsender da også signaler om, at EU-forfatningen langt fra er på plads endnu.

I flere udtalelser har formandskabet understreget, at spørgsmålet om flertalsbeslutninger og de områder, de skal dække, er lige så uopklaret som spørgsmålet om stemmefordelingen i ministerrådet.

Det svenske statsministeriums nyheder og analyse af EU-forfatningen kan læses på www.eu2004.se