ARTIKLER


Nye nordiske aftaler

Et nordisk ministermøde har vedtaget, at nordiske gymnasieelever kan tage et år på et andet nordisk lands gymnasium. Der gives desuden 60 millioner kroner om året til film.
Af Sven Skovmand
17. juni 2004

På et møde i Reykjavík den 9. juni 2004 blev en ny gymnasieaftale underskrevet af de nordiske undervisnings- og forskningsministre.

Efter aftalen kan man som nordisk gymnasieelev tage et år på et andet nordisk lands gymnasium.

Ministrene underskrev også en aftale om gensidig godkendelse af bevis for højere uddannelse.

De nordiske kulturministre mødtes også i Reykjavik og indgik en forlænget aftale om Nordisk TV- og Filmfond. Hvert år i perioden 2005-2009 skal fonden tilføres ca. 60 millioner DKK.