ARTIKLER


Nyrup er utilfreds med Dam Kristensen

På tre væsentlige områder går han nu ind for en strammere politik, end Dam Kristensen – og partiet – hidtil har gjort.
Af Staffan Dahllöf
12. juni 2004

Socialdemokraternes spidskandidat Poul Nyrup Rasmussen tager nu afstand fra de holdninger, som kandidat nummer to, partiets formelle EU-ordfører Henrik Dam Kristensen, hidtil har givet udtryk for.

Det drejer sig om spørgsmålet om at bevare en dansk kommissær, om reglerne for vækst- og stabilitetspagten, og om det meget omtalte servicedirektiv, der vil betyde, at udenlandske firmaer, der arbejder i Danmark, skal være underlagt de regler, der gælder i hjemlandet.

Vigtigt at have en kommissær

Til Jyllands-Posten den 3. juni 2004 sagde Poul Nyrup Rasmussen:

»Det er meget vigtigt for ethvert land at have en EU-Kommissær. Det betyder, at Kommissionens job i Europa dermed bliver langt mere legitimt, end hvis vi ikke er der.«

Nyrup mente, at regeringen alt for hurtigt er ved at give slip på kravet om en fast dansk kommissær.

Ja-partierne sagde ja

Men i forhandlingsgrundlaget til regeringskonferencen, som Socialdemokraterne og Radikale Venstre blev enige med regeringen om i starten af oktober 2003, blev der ikke stillet krav om at bevare retten til en dansk kommissær.

Socialdemokraterne og de andre ja-partier var helt på linje med forslaget fra EU-konventet, som går ud på, at EU kun skal have 15 kommissærer med fuld stemmeret fra 2009 (et tidspunkt som dog nu muligvis bliver skubbet til 2014).

Henrik Dam Kristensen ønskede den gang at få præciseret hvilken rolle, kommissærer uden stemmeret skal have. Men han havde ingen indvendinger mod selve det forslag, at man ville få kommissærer med og uden stemmeret.

Kravet om beskæftigelse

Hensyn til beskæftigelsen Om reglerne i stabilitets- og vækstpagten mener Poul Nyrup Rasmussen nu blandt andet:

»Fejlen i de nuværende regler er, at der kun stilles krav i stagnations- eller tilbagegangsperioder, men ikke i opgangstider, hvor man netop burde investere for bedre at kunne stå imod de dårlige tider.« (Poul Nyrup Rasmussens Nyhedsbrev nr. 4 2004 ).

Nyrup foreslår, at reglerne inddrager flere forskellige hensyn, »hvor beskæftigelsen som minimum skal prioriteres på lige fod med de øvrige hensyn«.

Ville ikke påvirke processen

Men det, som Nyrup nu foreslår, afviste Henrik Dam Kristensen at fremlægge som medlem af EU-Konventet sidste år.

»Danmark står jo i den lidt mærkelige situation, at vi ikke deltager i ØMU-processen. Jeg har derfor spekuleret meget over, om jeg skal prøve at påvirke en proces, som vi ikke deltager i. Derfor har jeg valgt ikke at være udfarende her,« sagde Henrik Dam Kristensen til NOTAT i juni 2003.

Da heller ingen anden i EU-konventet var udfarende nok, blev resultatet, at hovedmålet for den fælles pengepolitik vil blive den samme som i den gældende Nice-traktat.

Kravet om danske regler

Endelig indebar Poul Nyrup Rasmussens udmelding til NOTAT om forslaget til Servicedirektiv i sidste uge en stramning af den hidtidige kurs.

Nyrup mener, at arbejde i Danmark skal foregå efter danske regler og under dansk kontrol.

Indtil da var budet fra Socialdemokraterne gennem Henrik Dam Kristensen, at partiet ikke var færdig med sin analyse af forslaget, og at det er regeringens ansvar at orientere om konsekvenserne.

Kandidat ønsker EU-skat

Socialdemokratiets kandidat nr. 6, Steen Nielsen, har i øvrigt skabt yderligere uenighed i partiet ved over for Jyllands-Posten den 8.6.2004 at gå ind for, at der skal indføres en særlig EU-skat, så EU får en egen, fast indtægtskilde.

Denne tanke vender Henrik Dam Kristensen sig stærkt imod. Han kalder en EU-skat for »to skridt fra en forbundsstat« og understreger, at Socialdemokratiet på intet tidspunkt har støttet tanken om en EU-skat.