ARTIKLER


Og hvad med Hviderusland og Ukraine? Og Israel?

10 millioner hviderussere og 50 millioner ukrainere lever op til kravet om at være et europæisk land.
Af Erling Böttcher
24. oktober 2004

Når nu diskussionerne om Tyrkisk EU-medlemskab eller ej er i gang, kan man lige så godt allerede spekulere over de næste skridt.

EU's regler fastslår at Unionen er åbent for ethvert europæisk land der lever op til Unionens værdier.

I hvert fald den ene del af denne sætning er der et mellemstort land og et stort land, som lever op til: Hviderusland og Ukraine. Begge lande er uden for al tvivl europæiske, endda gode øst- og centraleuropæiske lande, tidligere del af blandt andet det tyske rige og det hedengangne østrig-ungarske dobbeltmonarki, helt på linie med f.eks. Slovakiet eller Ungarn, der netop er blevet medlemmer af EU.

Hverken Hviderusland eller Ukraine lever op til EU's krav om bl.a. respekt for menneskerettighederne, og har ikke fremsat nogle ønsker om EU-medlemskab.

Men det kan jo komme, og hvad vil EU så egentlig sige til den tid, hvor disse to lande begynder samme bestræbelser som Tyrkiet.

Det bliver svært. Så svært at Venstres spidskandidat til EU-valget, Karin Riis-Jørgensen, havde mere end svært ved at finde de gode argumenter frem, da Jyllands-Posten før valget spurgte.

Hun synes bare ikke

Skal Ukraine tilbydes medlemskab af EU?, spurgte Bruxelles-medarbejder for Jyllands-Posten, Pierre Collignon.

»Nej. Jeg synes ikke, at landet er europæisk,« lød svaret fra Karin Riis-Jørgensen.

Hvorfor?

»Det ved jeg ikke. Hvor ligger Ural-bjergene?«

Et godt stykke inde i Rusland:

»Nåh, OK, men det er min personlige holdning, at de ikke skal ind i EU.«

Hvad gør Ukraine mindre europæisk end Tyrkiet?

»Det er et godt spørgsmål. Man skal huske, at vi under Den Kolde Krig brugte Tyrkiet som en vigtig spiller for Vesten. Ud fra en geografisk definition burde Tyrkiet ikke komme med, men vi har for lang tid siden givet tyrkerne et løfte. Det har vi ikke gjort over for ukrainerne,« svarede Riis-Jørgensen, her citeret fra Jyllands-Posten den 17. maj 2004.10.20

»Jeg synes bare ikke, at de skal med,« tilføjede hun

100 pct. europæisk

Ordvekslingen fik en anden af bladets korrespondent, 0steuropa-eksperten Per Nyholm, til at replicere i avisen få dage senere:

"Det er ikke et krav, at medlemmerne af EU-parlamentet skal være dummere end folk i almindelighed, men det hjælper tilsyneladende." Venstres spidskandidat "så uvidende og arrogant, at man må løfte hænderne mod himlen. Eller sætte sig ned og skrive denne klumme."

Per Nyholm kan forsikre Karin Riis-Jørgensen om at der er tale om 100 procent europæiske lande.

Under alle omstændigheder er det jo nogle gode spørgsmål:

Kan Tyrkiet meldes ind, hvorfor så ikke også Hviderusland og Ukraine med henholdsvis 10 og 50 millioner indbyggere?

Og hvis Tyrkiet med indmeldelsen er blevet defineret som et europæisk land, hvad skulle der så være i vejen med at optage Israel og dets knap 7 millioner indbyggere, som sikkert er mere "europæiske" end tyrkerne?

Og i øvrigt: Hvad så med Unionens tætte regelværk og forslag til EU-forfatning, hvor befolkningstal skal være vigtigste magtfaktor?