ARTIKLER


Ombudsmanden vil hjælpe folk til at få deres ret

Borgerne kan gå til ham, inden de rejser sag ved EF-Domstolen
Af BRIGITTE ALFTER
31. maj 2004

Den nye EU-forfatning gør Charteret for Grundlæggende Rettigheder politisk bindende – i modsætning til den nuværende traktat.

Dermed vil borgerne kunne gå til EF-Domstolen og kræve deres rettigheder respekteret. Men hvis de finder det for uoverskueligt, kan de gå til EU-ombudsmanden, Nikiforus Diamandouros, og bede om støtte.

Sådan ser Diamandouros sin kommende rolle. Han har været EU-ombudsmand siden april 2003, og i denne uge besøgte han København, blandt andet for at møde den danske ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen.

  

Fakta om ombudsmanden

Alle i EU kan klage til EU-ombudsmanden.

EU-ombudsmanden tager sig af klager, der vedrører EU-institutioner, men kan dog ikke kritisere afgørelser, der er truffet af EF-Domstolen.
Ombudsmanden må undersøge en sag og har adgang til en række dokumenter, men hvis han vil se hemmelige dokumenter fra en medlemsstat, skal den pågældende stat først give tilladelse.
Ombudsmanden kan forsøge at opnå en mindelig løsning eller udarbejde en rapport til EU-Parlamentet.
Nikiforus Diamandouros er EU’s anden ombudsmand. Hans forgænger indtil 1. april i år var finnen Jacob Söderman.
EU-ombudsmandens institution har blandt andet hjulpet borgere og organisationer med at få aktindsigt. Han har også hjulpet dem i klagesager over for lang sagsbehandling i Kommissionen og  andre EU-institutioner.
Ombudsmanden kan kontaktes på telefon 0033 388 17 23 13.


Først til ombudsmanden

Diamandouros regner med, at det vil blive almindeligt, at folk henvender sig til ham, inden de går til EF-Domstolen i Luxembourg. Når de først har fået ombudsmandens afgørelse med på vejen, kan de siden vælge at gå videre ad rettens vej.
Ombudsmanden kan også vejlede dem i spørgsmål om menneskerettigheder, hvor de enten kan gå til EF-Domstolen eller til Europarådets domstol i Strasbourg, der traditionelt tager sig af sager i forbindelse med det Europæiske Charter for Menneskerettigheder.

 

Tager sig kun af EU-sager
EU-ombudsmanden kan selvfølgelig kun tage sig af sager, der foregår på EU-niveau. Danske sager, der ikke har noget med EU-retten at gøre, skal fortsat behandles af den danske ombudsmand.
Nikiforus Diamandouros har været den første græske ombudsmand, inden han blev udnævnt til stillingen som EU-ombudsmand. Han har for tiden orlov fra sin stilling som professor i statskundskab ved universitetet i Athen.