ARTIKLER


Parlamentets indflydelse kan have begrænset holdbarhed

Når Parlamentet bider fra sig, tages det ikke altid for gode varer. Der er nogle gange udløbsdato på uønskede beslutninger.
Af Staffan Dahllöf
7. maj 2004

BRUXELLES (NOTAT) Parlamentets indflydelse er størst, når man helt afviser lovforslag. Men mindre kan også gøre det. Oftest viser indflydelsen sig som fingeraftryk på de love, man vedtager sammen med Ministerrådet.

Somme tider peger de enkelte parlamentarikere på, at netop deres arbejde har båret frugt. Der kan dog være tale om genbrug af eksemplerne.

Når Karin Riis-Jørgensen fra Venstre fremhæver, at hun fik brudt de autoriserede bilværksteders monopol på reservedele, så er det et eksempel, som hun også brugte i valgkampen 1999.

Kommissionen gav sig ikke

Når parlamentet engang imellem siger nej til et lovforslag – som det i denne artikel omtalte havnedirektiv – må lovgivningsprocessen starte forfra, hvis Kommissionen eller andre aktører ønsker at fastholde deres forslag.

Første gang dette skete, var i 1995. Da stemte et parlamentsflertal overraskende nej til et direktiv om regler for bioteknologiske innovationer, også kaldt »patent på liv«.

Det var først og fremmest en følge af, at de tyske socialdemokrater var blevet udsat for et kraftigt pres fra miljøorganisationer og andre interessegrupper.

Men Kommissionen vendte tilbage med sagen.

Dygtigere til lobbyarbejde

Tre år senere lå et næsten enslydende direktiv om »patent på liv« igen på parlamentets bord, og denne gang gik det bedre, set med Kommissionens øjne.

Det skyldtes, at medicinalindustrien var blevet dygtigere til lobbyarbejde, og at den med hjælp af berørte patientgrupper fik overbevist et flertal i Parlamentet om, at patent på gener kan være en rigtig god idé.

Og sådan blev det.

Direktivet, som blev afvist i 1995, blev vedtaget af den samme valgte forsamling tre år senere.

Da Havnedirektivet faldt

Torsdag den 20. november 2003 gjorde Parlamentet en virkelig forskel. Det skete, da et flertal nedstemte Kommissionens forslag til et havnedirektiv.

Hensigten med direktivforslaget var at liberalisere arbejdet i havnene, så skibsrederne enten kunne bruge deres egne søfolk eller anden arbejdskraft til at læsse og losse.

De organiserede havnearbejdere var af let forståelige grunde oprørte. Der havde været omfattende strejker i mange havnebyer. Og der blev lavet et betydeligt politisk lobbyarbejde.

Bent Hindrup Andersen fra Junibevægelsen skrev således et åbent brev til LO-kongressen i København, efter at han havde været til et møde i Havnearbejdernes fagforening i Fredericia. Han opfordrede kongressen til at blande sig og lovede, at han og Junibevægelsen to øvrige medlemmer ville stemme nej til forslaget.

Flertal i forligsudvalget

Da Parlamentet og Ministerrådet havde stået stejlt overfor hinanden, var sagen endt i forligsudvalget – det forum som de to organer bruger for at nå en løsning, når der er uenighed.

I forligsudvalget var der et knebent flertal for at godkende et kompromis om direktivet.

Forligsteksten skulle derefter kun formelt stemmes hjem i selve Parlamentet. Men sådan kom det ikke til at gå.

Kun 209 parlamentarikere stemte for det indgåede kompromis, mens 229 stemte imod, og 16 undlod at stemme.

Resultatet blev en lille, men vigtig arbejdssejr for venstrefløjen og EU-kritikerne.

De borgerlige svigtede

Sejren skyldtes dog ikke kun venstrefløjens dygtighed. Afgørende var, at mødedisciplinen blandt de borgerlige var for dårlig.

Forslaget blev støttet af den kristdemokratiske og konservative gruppe samt af den liberale gruppe. De to grupper har henholdsvis 232 og 53 medlemmer.

Hvis bare de to gruppers medlemmerne i Parlamentet havde stemt for forslaget, ville havnedirektivet være blevet vedtaget. Det skete bare ikke.

Forklaringen er ganske banal:

Afstemningen fandt i følge afstemningslisten sted klokken 12,16 på den sidste mødedag i parlamentsugen.

Et stort antal konservative og liberale var på det tidspunkt på vej hjem eller i hvert fald ikke tilstede i mødesalen. Havnedirektivet kunne derfor ikke vedtages, sådan som man havde regnet med.

På den måde gjorde Parlamentet en forskel, om end det ikke var tilsigtet. Det kunne man så glæde sig over i Havnearbejdernes fagforening i Fredericia.