ARTIKLER


Partistøtte for EF-Domstolen

Den omstridte forordning om direkte støtte til »europæiske partier« bliver nu afprøvet ved EF-Domstolen. En tværpolitisk gruppe af EU-parlamentarikere med JuniBevægelsen i spidsen er gået rettens vej.
Af Brigitte Alfter
9. maj 2004

Kun de store partigrupper i EU-Parlamentet – de kristelige demokrater, de liberale og socialdemokraterne – kan med en omstridt regel, der blev vedtaget i juni, være sikre på fremover at få direkte partistøtte fra EU's kasse.

Det mener en række mindre partier og løsgængere er forskelsbehandling. Derfor har de nu bragt sagen for EF-Domstolen for at få den afprøvet.

Hvem reglerne udelukker

Ifølge de nye regler skal et parti være repræsenteret i mindst en fjerdedel af EU's medlemslande for at kunne få partistøtte, og det udelukker på forhånd både mindre og regionale partier.

De nye regler kræver også, at partier, der gerne vil have del i støtten, skal støtte EU's grundlæggende værdier – både i deres målsætning og i deres ktiviteter.

Reglen skal kontrolleres af EU-Parlamentet, der ved en flertalsbeslutning kan afgøre, om et parti lever op til disse krav, der må formodes at udelukke alle, der er kritisk indstillet over for EU.

Danmark gik imod

Sagen om EU-partistøtte har været omstridt fra starten.

Da den i juni 2003 blev vedtaget, var Danmark, Italien og Østrig imod, ligesom flere EU-parlamentarikere stemte imod den.

Af de danske medlemmer i Parlamentet stemte kun socialdemokraten Helle Thorning-Schmidt for den.

I strid med EU-retten

Bag klagen til EF-Domstolen står 23 EU-parlamentarikere fra Danmark, Sverige, Frankrig, Østrig og Storbritannien. Derudover har 15 observatører fra de nye EU-lande sat deres navn under.

Alle klagerne har ifølge medarbejder hos EDD-gruppen, Henrik Verheierstraeten, forpligtet sig til personligt at betale 2200 euro (godt 16.000 kroner) til advokatsalær og sagsomkostninger.

De klagende parlamentarikere, der står bag »Bonde and others vs The European Parliament and the Council« hævder, at reglen om parti-støtte på flere områder er i strid med grundlæggende EU-ret.

Partistøtten strider mod menneskerettighederne

»Alle mennesker er lige for loven,« hedder det i EU’s Charter for grundlæggende rettigheder. Men nogen er mere lige end andre. Det frygter en gruppe EU-parlamentarikere, der nu har bedt EF-Domstolen om at se nærmere på EU’s nye regler om støtte til partier i EU-Parlamentet.

Klagerne – med Jens-Peter Bonde fra JuniBevægelsen i spidsen – mener, at reglerne krænker menneskerettighederne og er imod EU’s egne grundlæggende rettigheder såvel som andre EU-regler.

Ifølge den nye forordning, der skal træde i kraft efter valget til EU-Parlamentet denne sommer, skal de tilskudsberettigede partier støtte EU’s grundlæggende værdier for at kunne modtage støtte.

Vurderingen træffes med flertalsbeslutning af EU-Parlamentet. Desuden skal et parti være repræsenteret i mindst en fjerdedel dvs. mindst syv EU-lande, for overhovedet at komme i betragtning.

Må afskaffes hurtigt

Klagerne kræver, at parti-støtte-reglerne bliver afskaffet igen – og at det sker hurtigt, fordi klagerne kan få påført alvorlige økonomiske skader. EU-Parlamentet er allerede i gang med at forberede udbetalingerne hurtigt efter valget i juni, skriver Jan Dhont, der er parlamentarikernes advokat.

Parti-støttereglerne er i strid med Den Europæiske Menneskeretskonvention, mener han. Konventionen siger, at det er forbudt at udøve forskelsbehandling – og netop det sker med de nye regler.

Desuden er de også i strid med ytringsfriheden, fordi de kræver, at partierne for at få del i de offentlige støttemidler skal bekende sig til bestemte politiske mål.

Endelig begrænser de nye regler forsamlingsfriheden, fordi de sætter det forholdsvis høje krav om repræsentation i mindst 7 lande. Det rammer mindretalspartier og uafhængige nationale partier, skriver advokaten i klagen.

Også EU's regler overtrædes

Men reglerne strider ikke kun imod menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder. Også EU-principper og almindelig EU-lov er overtrådt, skriver Jan Dhont.

Således står der eksempelvis i en erklæring i forbindelse med Nice-traktaten, at »bestemmelserne om finansiering af politiske partier anvendes på samme grundlag for alle de politiske retninger, der er repræsenteret i Europa-Parlamentet.«

Det er endnu uvist, hvornår sagen, der har fået titlen T-13/04, vil blive behandlet af retten.