ARTIKLER


Partistøtte fører til sagsanlæg

EU har vedtaget regler for partistøtte – men ikke alle partier kan få gavn af den. Jens-Peter Bonde får rejst sag ved EF-Domstolen.
Af Brigitte Alfter
7. maj 2004

Efter valget til EU-Parlamentet træder nye regler om støtte til partierne i kraft. Der bliver fremover stillet bestemte krav, som et parti skal opfylde for at få støtten. Om et parti må få støtte eller ej bliver afgjort af et flertal i Parlamentet.

Derfor frygter nogen, at der nu er åbnet op for forskelsbehandling. Med den danske formand for EDD-gruppen i Parlamentet, Jens-Peter Bonde, i spidsen har de valgt at anlægge sag ved EF-Domstolen.

Klagerne mener, at reglerne krænker menneskerettighederne og er imod EU’s egne grundlæggende rettigheder såvel som andre EU-regler.

De »grundlæggende værdier«

Ifølge den nye forordning skal et parti »støtte EU's grundlæggende værdier« for at kunne få støtte. Det kan i sidste ende føre til udsultning af partier med andre politiske holdninger, især da det er et flertal af de andre partier, der kontrollerer og afgør, om kravene er opfyldt.

Det andet omstridte krav er, at et parti skal være repræsenteret i mindst en fjerdedel af EU-landene. I et udvidet EU vil det betyde, at et parti skal være repræsenteret i syv lande for overhovedet at komme i betragtning for at få støtte.

Det udelukker mindretalspartier og uafhængige nationale partier og begunstiger de store partier.

I strid med menneskerettighederne

Klagerne kræver, at parti-støttereglerne bliver afskaffet igen – og at det sker hurtigt, fordi klagerne kan få påført alvorlige økonomiske skader.

EU-Parlamentet er allerede i gang med at forberede udbetalingerne hurtigt efter valget i juni, skriver Jan Dhont, der er klagernes advokat. Han mener, at de nye parti-støtteregler er i strid med den Europæiske Menneskerettighedskommissions forbud mod forskelsbehandling og kravet om ytringsfriheden. Endelig mener han, at de ny støtteregler er i strid med kravet om forsamlingsfrihed.

Desuden kræver EU’s egne regler, at »bestemmelserne om finansiering af politiske partier anvendes på samme grundlag for alle de politiske retninger, der er repræsenteret i Europa-Parlamentet.«

Ole Espersen er kritisk

»Det er min opfattelse at finansiel støtte til et parti skal gives på objektive grundlag som for eksempel medlemstal,« sagde Ole Espersen, professor i folkeret og menneskerettigheder ved Københavns Universitet i en kommentar til Notat tidligere på året.

»Hvis man skal vurdere, om et parti lever op til demokratiske principper, er det uheldigt, at konkurrenterne gør det,« mener han.

»Lad vælgerne og strafferetten afgøre sagen,« siger Ole Espersen.