ARTIKLER


Politifejl ved EU-møde truer demokratiet

Mangler og fejl indenfor det svenske politi truer demokratiet. Det skriver den forhenværende svenske statsminister Ingvar Carlsson om sin undersøgelse af det voldsramte EU-topmøde i Göteborg.
Af Staffan Dahllöf
21. juni 2004

En undersøgelse på godt 800 sider af topmødedagene i juni 2001 i Göteborg er hårde ved den daværende politimester i byen, Håkan Jaldung, som nu er gået på pension, og ved den regionale politimester Ann Charlotte Norrås. De to udpeges som hovedansvarlige for manglende forberedelse og manglende koordinering af politiarbejdet under topmødedagene.

En grundlæggende fejl var, at de vestsvenske politifolk ikke ville lytte til eller samarbejde med kolleger fra andre dele af landet.

Politiets afspærring og udrømning af Hvidtfeldtska gymnasiet, hvor mange tilrejsende boede, blev af demonstranter set som en provokation og som en medvirkende årsag til, at de efterfølgende demonstrationer gik amok. 

Undersøgelsen, som er ledt af den forhenværende socialdemokratiske Statsminister Ingvar Carlson og den forhenværende konservative partileder Ulf Adelsohn, har ikke fundet grund til at sætte spørgsmål ved beslutningen om en eftersøgning på skolen.

Men i omtalen af aktionen på skolen er kritikken hård:

* Indsatsen var dårligt planlagt og sjusket.

* Politiet gav ikke den nødvendige information til dem, som blev lukket inde og ikke måtte komme ud.

* Politiet behandlede demonstranterne nedsættende og krænkende på en uacceptabel måde.

* Indsatsen medførte blandt andet, at den grundlovssikrede forsamlingsret ikke kunne opretholdes.

Undersøgelsen munder ud i et forslag om maskeforbud i demonstrationer efter dansk model, samt et forslag om at politiet skal kunne bruge faste vandkanoner ved store demonstrationer.

Men alvorligst er en bred kritik af hele det svenske politivæsen.

Fejlene i Göteborg sammenkobles med fejl af politiet i forbindelse med mordet på

Olof Palme og et omdiskuteret dødsfald af en alkoholiker i politiets varetægt.

I en personlig opsummering skriver Ingvar Carlsson i avisen Göteborgs-Posten: 'Manglerne hentyder til at politiet har strukturelle problemer at gribe fat i.  Manglerne er af en sådan karakter, at tiltag er nødvendige, hvis demokratiet skal kunne fungere i en global verden med ret til at mødes og at demonstrere.'