ARTIKLER


Redder Domstolen den danske bilafgift?

Kommissionen har klaget til EF-Domstolen over, at Danmark opkræver afgifter af de bil, som hjemvendende danskere tager med. En dom i en tilsvarende sag tyder dog på, at Kommissionen lider nederlag.
Af Sven Skovmand
16. maj 2004

Redder Domstolen den danske bilafgift? EU-Kommissionen har længe haft et godt øje til den høje danske afgift på biler, som efter dens opfattelse er en handelshindring.

Hidtil har den dog ikke kunnet få medhold i EF-Domstolen i Luxembourg. Fordi Danmark ikke selv fremstiller biler, og afgiften derfor rammer alle bileksporterende lande lige hårdt.

Og det ser ud til at gå på samme måde med den sag, som Kommissionen har rejst mod Danmark og Finland, og som er vendt mod den afgift, som folk skal betale for deres bil, når de vender hjem fra et længerevarende ophold i udlandet.

Kommissionen ønsker, at denne afgift skal falde bort. Det er de danske myndigheder stærkt imod, fordi det vil kunne undergrave hele afgiftsystemet på biler.

Nu ser det ud til, at de kan ånde lettet op. For torsdag den 29. april afsagde Domstolen dom i en tilsvarende sag, der var rejst mod Østrig. Og de østrigske myndigheder blev frikendt, fordi afgiften alene byggede på brugen af bilen – ikke på selve indførslen af den.