ARTIKLER


Skal EU på nummerpladerne?

Der arbejdes med nye nummerplader. Vi må advare mod at bruge EU-pladen.
Af Knud Mikkelsen
17. oktober 2004

Det vides, at der i et udvalg under Justitsministeriet forberedes et nyt nummerpladesystem, fordi det nuværende er ved at løbe ud. Det dobbelte bogstavsystem, som vi kender det, er brugt op, og et nyt skal opfindes.

Fra modstanderside bør vi i god tid udstede en advarsel mod at tage EU-pladen, kendt fra andre lande, i anvendelse. Det vil være en provokation uden lige, når man tager i betragtning, at halvdelen af Danmarks befolkning er modstander af Unionen.

Faktisk en opfordring til civil ulydighed. Mig bekendt er der ikke udsendt direktiver fra Bruxelles om, at vi skal have den type plader, hvis vi skifter system, så en vedtagelse herom vil alene bero på en embedsmandsbeslutning i Justitsministeriet. Skal EU på pladerne, må det ske som følge af en Folketingsbeslutning.

At gå så langt som til at klippe det blå EU-flag af - som foreslået af Mogens Nørgaard Pedersen i Notat 24/9 - vil nok være dumt. Politiet skal gribe ind mod ødelagte nummerplader, og nye koster dyrt. Derimod har politiet ikke ressourcer og næppe heller lyst til at standse enhver bilist, der har klæbet et dannebrogsflag hen over EU-flaget. Måske holder mange politifolk meget mere af det danske flag end af EU-flaget?