ARTIKLER


Slipper firmaer for kvartalsregnskaber?

EU har indtil videre opgivet et stærkt kritiseet krav om at kræve kvartårlige regnskaber fra børsnoterede selskaber.
Af Sven Skovmand
31. maj 2004

EU-Kommissionen må indtil videre opgive at gennemføre et krav om at indføre kvartalsregnskaber for børsnoterede virksomheder. Fem lande – Danmark, Sverige, England, Holland og Belgien – går imod og har indtil videre kunnet bremse Transparensdirektivet, som det kaldes.

»Vi er glade for at undgå direktivet,« siger Jens Krenkel fra Dansk Industri, der dog indrømmer, at virkningen af det ikke vil være så stor i Danmark, fordi tre fjerdedele af de børsnoterede virksomheder allerede nu laver kvartalsregnskaber. For enkelte virksomheder kan kravet dog betyde en forøgelse af omkostningerne.

»Den væsentligste indvending, man kan rejse mod forslaget, er måske i virkeligheden, at det er udtryk for en forkert tendens,« siger Krenkel.

»Jo hyppigere en virksomhed fremlægger regnskaber, des større er risikoen for, at man stirrer sig blind på de kortsigtede tendenser og ser bort fra den langsigtede udvikling.

Hvad det har kunnet føre til, har man kunnet se i USA, hvor en række erhvervsskandaler faktisk har fremkaldt ønsker om at afskaffe kvartalsregnskaberne og erstatte dem med halvårlige oversigter.«