ARTIKLER


Snart system i oplysningerne om europæiske flypassagerer

Aftalen mellem EU og USA om at udlevere oplysninger om flypassagerer bliver kritiseret for at være i strid med EU’s egne regler om databeskyttelse. Nu arbejder Kommissionen på at sætte det i system for alle lande.
Af Brigitte Alfter
9. maj 2004

Hvor flyver du hen? Hvem flyver du sammen med? Forlanger du at få en anden mad end de andre passagerer?

Det er nogle af de oplysninger, som amerikansk politi i fremtiden skal have om os, når vi flyver fra Europa til USA.

Det fremgår af en aftale, som kort før jul blev indgået mellem USA og EU.

Nu arbejder EU på en rammeafgørelse om »databeskyttelse og håndhævelse af loven« for at få system i sagen.

Forslag om to-tre måneder

Sagen har været behandlet af kommissær Frits Bolkestein, der tager sig af databeskyttelse og har ført forhandlingerne med amerikanerne. Den er imidlertid nu overgået til Antonio Vitorino, der er EU’s justits- og indenrigskommissær.

Vitorinos talsmand, Pietro Petrucci, oplyser, at der formentlig bliver fremlagt et udkast om to-tre måneder.

Petrucci fortæller videre, at rammeafgørelsen bygger på forhandlingerne mellem EU og USA. Den handler om en harmonisering af reglerne om udlevering af personlige data om flypassagerer, der rejser fra EU til USA.

Møder kritik

Aftalen mellem EU og USA har mødt kraftig kritik. Det hævdes således, at den strider mod EU's eget direktiv om databeskyttelse, der blev indført i 1995.

Ifølge dette direktiv må persondata kun bruges til det, de er indsamlet til. Reservationen på en flybillet må derfor ikke bruges til at kontrollere passagererne. Data må kun udleveres til andre lande – eksempelvis USA – hvis beskyttelsesniveauet her svarer til EU’s egen databeskyttelse.

Frits Bolkestein har imidlertid hævdet, at USA har lovet at beskytte EU-borgernes data så godt, at han ikke er betænkelig ved at udlevere dem.

Kommissionen er derfor nu gået i gang med at få EU-Parlamentets og Ministerrådets godkendelse af aftalen med amerikanerne,

Bolkestein håber, at godkendelsen er på plads inden marts eller april i år.

Alle må læse oplysningerne

En række borgerrettighedsorganisationer er rasende – af flere årsager.

Den britiske gruppe Statewatch hæfter sig således ved, at oplysninger om europæiske passagerer ifølge Bolkestein kun må læses af det amerikanske »Department of Homeland Security«. Men det passer ikke, mener Statewatch.

Ifølge de amerikanske planer må oplysningerne læses af alle mulige helt ned til det laveste niveau.

Gruppen European Digital Rights kritiserer, at europæiske oplysninger indgår i forsøg med det omfattende amerikanske rejse-overvågningssystem CAPPS-II. Dette system sigter ifølge amerikanske borgerrettighedsgrupper mod at oprette livsvarige, detaljerede rejseoversigter over de enkelte passagerer.