ARTIKLER


Stor bøde til Microsoft

Bøden har kun begrænset betydning for det rige Microsoft. Den skal først og fremmest hindre fremtidige misbrug.
Af Sven Skovmand
7. maj 2004

Onsdag den 24. marts 2004 besluttede EU-Kommissionen, at det amerikanske selskab Microsoft skulle have en bøde på flere milliarder kroner på grund af sit misbrug af selskabets monopol på IT-området.

Bøden vil næppe ryste Microsoft, hvis Windows-system indbringer mellem 60 og 70 milliarder kroner om året i afgifter. Men bøden har først og fremmest til formål at få Microsoft til at ændre sin politik i fremtiden.

Derfor sagde EU's kommissær, Mario Monti, også nej til at indgå et forlig med Microsoft om den sag, som bøden angår – Microsofts forsøg på at få eneret over afspilning af lyd og billeder.

Ingen nyskabelser

Microsofts skaber og leder, Bill Gates, er en utrolig dygtig forretningsmand, men hverken han eller hans firma har nogensinde stået bag nyskabelser på IT-området. I stedet har man kopieret de ting, som andre firmaer har lavet – hvorpå man har udkonkurreret dem.

Det skete først med Apples ikon-system og siden med internettet, der oprindelig blev gjort brugbart af Netscape. Nu står billed- og lydafspilning for tur, og også i fremtiden må man forvente, at Microsoft vil gøre alle væsentlige nyskabelser til en del af Windows-programmet.

Da Windows indbygges i 95 procent af samtlige computere, er det et alvorligt problem. Derfor kræver Kommissionen, at Microsoft ophører med denne praksis og giver konkurrenterne adgang til sine koder, så de får en reel mulighed for at sælge deres produkter.

Fik forlig i USA

Under Bill Clinton gjorde den amerikanske regering ihærdige forsøg på at begrænse Microsofts monopol. Men da George W. Bush blev præsident, standsede forsøgene, og der blev indgået et forlig, som ifølge Microsofts konkurrenter tillod selskabet at fortsætte sin politik.

De er derfor særdeles tilfredse med, at Monti sagde nej til forlig, og håber, at EU kan nå et resultat, hvor det glippede i USA.