ARTIKLER


Styrelse angriber EU's regler for anti-dumping

Erhvervs- og Boligstyrelsen påpeger, at EU's told på blot fire produkter har kostet Danmark en halv milliard kroner
Af Sven Skovmand
24. september 2004

Erhvervs- og Boligstyrelsen har i en netop udgivet rapport oplyst at EU's told på blot fire varegrupper har kostet Danmark en halv milliard kroner i årene 1993-2002.

De fire varegrupper er laks, fjernsyn, gødning og sengetøj. Men det er kun toppen af isbjerget. I alt 170 varegrupper er omfattet af EU's toldmæssige foranstaltninger.

Problemet forstærkes af at EU i en række tilfælde pålægger varer en ekstra høj told – en såkaldt antidumping-told. Denne told lægges på varer, som man mener sælges til en højere pris i hjemlandet, end den tilbydes for i EU.

Bliver misbrugt

Styrelsen siger at antidumping-tolden alt for ofte misbruges, og at den fører til beskyttelse af ineffektive virksomheder.

Disse virksomheder burde rationalisere og gøre deres varer billigere. Men EU giver dem mulighed for at undlade disse foranstaltninger – til skade for forbrugerne.

Styrelsen mener derfor at Danmark må kræve at reglerne strammes i Verdenshandels-organisationen WTO.

Hvad man anbefaler

Ifølge Børsen for 6. september 2004 anbefaler rapporten følgende.

Det gøres til et krav at der gennemføres analyser af de økonomiske effekter ved indførelse af antidumping-told for at sikre at foranstaltningerne ikke kun tager hensyn til producenterne. Hensynet til den øvrige forarbejdningsindustri og forbrugerne bør i højere grad sættes på dagsordenen.

Antidumpingforanstaltninger begrænses til de tilfælde, hvor der bevisligt er tale om dumping, og hvor den virksomhed, der dumper prisen, allerede har en dominerende stilling.

På længere sigt bør reglerne erstattes af konkurrenceregler – helst internationale principper for konkurrenceregulering.