ARTIKLER


Til kamp mod Parlamentets udgifter

Skrap rapport fra hollandsk parlamentariker blev med visse ændringer godkendt af budgetkontroludvalget.
Af Brigitte Alfter
7. maj 2004

Hvis EU-Parlamentet skal have en chance for at virke bare nogenlunde troværdigt blandt vælgerne, så skal der ryddes op i egne rækker.

Det er filosofien bag den rapport til EU's magtfulde budgetkontroludvalg, som er skrevet af det hollandske parlamentsmedlem Michiel van Hulten. Han går til sagen i sin rapport, der denne uge blev vedtaget med få ændringer.

»Noget kritik blev mildnet,« siger Michiel van Hulten efter afstemningen. Han håber dog, at kunne genfremsætte nogle af de kritiske formuleringer, når hele Parlamentet den 21. og 22. april skal stemme om sagen. Der er jo ikke så langt til valget på det tidspunkt, er hans argument.

van Hulten foreslår en gennemgående oprydning – og der er ingen hellige køer. Alt fra taxabon'er over pensioner, der bliver betalt via kontorudgifter, til parlamentets kostbare flytteri mellem Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg skal væk.

Brug Parlamentet som universitet

Den største enkeltpost på van Hultens kritikliste er formentlig Parlamentets udgifter til de tre hjemsteder og til medarbejdernes rejser imellem dem.

Disse ting koster tilsammen 185 millioner euro (1,3 milliarder kroner) om året. Og det er for meget, mener van Hulten. »Uacceptabelt spild af skattepenge,« kalder han det i sin rapport.

Opfordringen om at stoppe det kostbare flytteri fik flertal. »Det er første gang i de seneste fem år, at det er sket,« siger van Hulten.

»Vi er klar over, at Strasbourg for mange medlemmer og også for Tyskland og Frankrig er et vigtigt symbol på forsoningen efter krigen, men mener, at der er andre og, mere virksomme måder at vise dette på.

F.eks. kan man omdanne Europa-Parlamentets bygning til det første ægte paneuropæiske universitet,« skriver van Hulten i rapporten.

Medlemmerne bliver også berørt

Men van Hulten stopper ikke ved de overordnede problemer. Også de enkelte medlemmer vil kunne mærke ændringerne, hvis alt går efter hans rapport.

Blandt andet kritiserer han, at parlamentarikernes rejseudgifter ikke afregnes efter bilag, men at der udbetales bestemte beløb for en given rejse – ofte betydeligt mere end de faktiske omkostninger. Det ville han gerne have afskaffet hurtigst muligt. Men formuleringen »så hurtigt som muligt« blev slettet, fortæller han.

Så er der taxabon'erne. Ud over de daglige diæter på 262 euro (1950 kroner) til hotel, mad og lignende, som medlemmerne kan hæve, hvis de deltager i møder, blev der sidste år indført en forsøgsordning med taxa-bon’er, så parlamentarikerne kan tage en taxa hjem i aftentimerne. I dagtimerne er der en særlig køretjeneste for dem.

Det kan ikke være rigtigt, mener Michiel van Hulten. »Denne ordning bør afskaffes så hurtigt som muligt,« skriver han i sit udkast til rapporten. 1950 kroner pr. dag i diæter må være rigeligt til også at betale for en taxa, hedder det.

De generelle udgifter

Endnu større beløb er der tale om, når det drejer sig om de såkaldte »generelle udgifter«.

Hver parlamentariker får 3700 euro (27.560 kroner) hver måned til kontorhold, køb af computere, og telefongebyrer i valgkredsen. Sammenlagt giver det for de nuværende 626 parlamentarikere et beløb på 27,7 millioner euro (206 millioner kroner) hvert år.

Men det er slet ikke det, der bliver kritiseret mest under dette punkt: Ud af de 3700 euro kan de parlamentarikere, der er medlemmer af Parlamentets frivillige pensionsfond, betale deres bidrag på 900 euro (6700 kroner) hver måned. »Parlamentet anmoder medlemmerne om at sikre, at det pensionsbidrag, der fratrækkes, tilføres af deres egen indkomst, men der findes intet system til sikring af, at dette rent faktisk sker,« skriver van Hulten.

Nye kræfter må til

Michiel van Hulten, der er hollandsk socialdemokrat, genopstiller ikke til valget i juni.

»Jeg har tilbragt de seneste fem år her med at koncentrere mig om de interne reformer. Jeg tror ikke, det er sundt hverken for mig eller institutionerne, hvis jeg fortsætter.

Der er også faren for, at jeg fremstår som en fanatiker, der kun fokuserer på en ting. Der er også en fare for desillusion. Det er på tide, at friske kræfter tager over,« siger han.

Michiel van Hultens rapport om EU-Parlamentets regnskab kan læses på

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/cont/20040316/523594da.pdf