ARTIKLER


Tre store lande vil styrke EU's militære indsats

EU-styrken skal ikke kun bruges til fredsbevarende operationer. mener Frankrig, Tyskland og Storbritannien
Af Sven Skovmand
10. juni 2004

Ifølge Berlingske Tidende for den 14. oktober vil Frankrig, Tyskland og Storbritannien nu arbejde for en kraftig forstærkelse af EU’s militære indsats. De tre landes forslag har været under forberedelse i en måned og bliver lagt frem på denne uges topmøde.

Hvis forslaget får tilslutning, vil der ske en væsentlig optrapning af EU’s militære indsats.

 

Skal selv kunne føre krig
I 1999 vedtog man at oprette en udrykningshær på 60.000 mand, og denne styrke er nu klar. Indtil nu har den kun haft til opgave at støtte fredsbevarende operationer, og den har siden 2002 styrket forsvaret af den tidligere jugoslaviske republik Makedonien.

Denne form for militære aktioner er imidlertid ikke nok for de tre store lande.

De ønsker, at man kan gennemføre mere vidtgående militære opgaver og f.eks. foretage en militær indgriben, hvis forholdene efter deres mening kræver det.

De tre lande ønsker også, at der skal opstilles klare mål med hensyn til modernisering og udrustning af deres styrker.

 

Intet egentligt hovedkvarter
Oprindeligt ønskede Tyskland og Frankrig, at EU-styrken skulle have et selvstændigt militært hovedkvarter i Tervuren uden for Bruxelles – en tanke, der blev støttet af Belgien og Luxembourg.

Englænderne var imidlertid imod et sådant hovedkvarter, der efter deres opfattelse ville blive en slags konkurrent til NATO’s hovedkvarter i Bruxelles.

Der vil derfor kun blive oprettet et strategisk hovedkvarter i Bruxelles, mens de operative centre kan ligge i skiftende EU-lande, afhængigt af den enkelte operations karakter.