ARTIKLER


Tyrkisk medlemskab og EU-forfatningen

Tyrkiet kommer til at spille en væsentlig rolle, hvis EU-forfatningen vedtages, og Tyrkiet bliver medlem
Af Brevkasse-redaktionen
24. oktober 2004

Spørgsmål: Hvorfor blandes diskussionen om tyrkisk EU-medlemskab sammen med diskussionen om en EU-forfatning?

Svar: Fordi det hænger snævert sammen. Begge spørgsmål kræver at man gør sig langsigtede overvejelser over, hvad Europa er, og hvad europæisk samarbejde er eller bør være.

Nogle siger at Tyrkiet er for fattigt, for langt væk, for muslimsk, og også for stort. Det er i særlig grad det sidste argument, som hænger snævert sammen med forslaget om et indføre en fælles overnational forfatning i EU.

I forslaget til EU-forfatning spiller befolkningstallet en afgørende rolle. Efter år 2009 skal EU overgå til et nyt system med såkaldt 'dobbelt flertal'. Herefter kan EU's ministerråd vedtage en lov, hvis 55 % af landene med 65 % af det samlede befolkningstal står bag. De 25-28 EU-lande får ganske vist ‚n stemme hver, men i kraft af at befolkningstallet spiller en afgørende rolle, vil landene fortsat ikke være lige vægtige, sådan som også virkeligheden er i dag.

I praksis vil det oftest i EU's ministerråd være uproblematisk at samle de nødvendige 15-16 lande for at opfylde 55%-kravet. Det springende punkt vil være at opnå 65% af EU's samlede befolkningstal. Det vil nok så mange små lande ikke kunne, uden nogle store landes opbakning.

Omvendt skal der således 35% befolkningsvægt til at kunne blokere for en beslutning. Med 28% af folketallet skal Tyskland og Tyrkiet blot gå sammen med to-tre mindre lande for at sikre at EU-politikken glider i deres ønskede retning.

Mange vil i debatten indvende at alliancer i EU historisk set indgås på kryds og tværs af landene, og ikke i faste blokke. Sandt nok, og sådan vil det også være i fremtiden. Men for at få et reelt billede af beslutningsforholdene, hvis forfatningen vedtages og Unionen også består af Tyrkiet, kan man jo prøve at sætte sig ind i situationen som mødeleder for enden af bordet:

Du har et EU-lovforslag, du gerne vil have vedtaget. Hvordan sikrer du bedst muligt forslagets vedtagelse? Du tager et kig rundt om mødebordet, og har lommeregneren over magtforholdene parat, sådan som det også sker i dagens Europæiske Union.

Dér sidder den tyske kansler, og dér sidder den tyrkiske statsminister. De er ret tunge, for de repræsenterer mange af Unionens indbyggere. Kan du sikre dig et nik fra disse to herrer, er du godt på vej med dit lovforslag.

Idet et flertal på mere end 55 procent af de 28 medlemslande bakker op, vil du med det tyske og tyrkiske nik, også helt automatisk have sikret dig lovens vedtagelse, i og med at 65%-kravet så også er opfyldt, viser din lommeregner.