ARTIKLER


Valgjournalistik i sidste øjeblik

De danske mediers dækning af valget til EU-parlamentet var kort, om end ikke særlig kontant. Jens-Peter Bonde var den oftest citerede enkelte kilde.
Af Staffan Dahllöf
17. oktober 2004

Medlemmerne af EU-parlamentet bliver valgt for fem år ad gangen.

Hvad de beskæftiger sig med dækkes ganske udførligt i den sidste uge af valgkampen, hvert femte år.

Det billede af en slags ”instant journalism” tegnes af professor ved Syddansk Universitet Anker Brink Lund, og adjunkt Mark 0rsten fra Roskilde Universitetscenter.

Sammenlignet med valgkampene i 1979 (den første af slagsen) og 1984, er nyhedsmediernes dækning på vej at blive reduceret med næsten to uger, finder de frem til.

De to medieforskere skriver det ikke lige ud, men de giver et indtryk af at dækningen af EU-stoffet ikke påkaldte sig den helt store interesse på redaktionerne.

Få på forsiden

En undersøgelse af i alt 1455 artikler, indslag, debatindlæg mv. om parlamentsvalget i ni landsdækkende medier var det et begrænset antal som havnede i top i den rent journalistiske vurdering af historierne:

”Af de (i alt – red.) 21 forsideshistorier befinder de 14 sig hos Politiken, de fem hos Berlingske Tidende, og de sidste to hos Morgenavisen Jyllands-Posten, mens tabloidaviserne ikke har valget på forsiden en eneste gang i perioden.”

Rapporten viser også at i gennemsnit 40,5 procent af alle artikler, og TV-indslag handlede om den politiske substans, men 50,8 gik på det politiske spil og knap ni procent på personspørgsmål og andet.

Her var der dog betydelige forskelle mellem forskellige medier.

Deadline (DR2) brugte 28 procent på substansspørgsmål, mens 58 procent af artiklerne i Politiken handlede om konkrete sager.

Flyttede med ind

I følge rapportforfatterne var der især fokus på Parlamentets rolle i det udvidede EU, på forfatningstraktaten, på udvidelsen og på parlamentarikernes diæter og lønninger, ifølge analysen.

»Den handler f eks om hvordan blokkene i Parlamentet vil komme at blive påvirket af de nye lande. Til forskel fra tidligere valgkampe er det interessant at se, hvordan udvidelsen og diskussionen om forfatningen flyttede med ind i en ellers nationalt præget valgkamp,« siger rapportforfatteren Mark 0rsten til NOTAT.

Derimod var dækningen af sager om emner som Parlamentet har indflydelse på begrænset, ligesom tidligere.

Hvad angår partiernes mulighed for at sætte dagsordenen havde godt hver tredje enhed (nyhed, kommentar eller indslag) et enkelt parti som dominerende aktør. Her var Venstre i top, fulgt af Socialdemokraterne, og med JuniBevægelsen på tredje plads.

Bonde i top

Godt var tredje enhed (nyhed, kommentar, indslag) var domineret af en enkelt kilde. Af dem forekom Jens-Peter Bonde i 41 tilfælde, efterfulgt af Karen Riis Jørgensen (Venstre og kendt for at være ukendt) i 38, Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokraterne) i 24, Mogens Camre (Dansk Folkeparti) i 23 og Gitte Seeberg (Konservative folkeparti) i 22 tilfælde.

Når det handler om omtale af personer som ikke selv er kilden toppes listen af Poul Nyrup Rasmussen, fulgt af statsminister Anders Fogh Rasmussen og med Jens-Peter Bonde på tredje plads.

Analysen er udgivet af Modinet, Medier og Demokrati i Netværkssamfundet, hvor den kan bestilles på telefon 35 32 93 93