ARTIKLER


Vi er ikke imod åbenhed

I et læserbrev protesterer formanden for Folketingets Europaudvalg mod den kritik, som Notat har rettet modEuropaudvalgets lukkethed.
Af Claus Larsen-Jensen
30. maj 2004

Jeg har læst Brigitte Alfters artikel om Folketingets debat om åbenhed i Europasager og den tilsvarende kommentar fra Sven Skovmand.

Brigitte Alfter konkluderer efter min mening forkert med hensyn til Socialdemokratiets holdningtil åbenhed i Europaudvalget m.v.

Jeg understregede i min tale, at svagheden ved Enhedslistensforslag var, at det kun forholdt sig til det nuværende system med mandatgivningen i slutfasen i Europaudvalget.Derfor er det rent vrøvl i lederen, at Ja-partierne skulle være bange for, at åbenhed vil medføre, at det bliver synligt, at Danmark ikke harindflydelse. Vrøvl fra ende til anden.

Hvad åbenhed omfatterFor mig/os er spørgsmålet om åbenhed langt bredere.Det omhandler bl.a.– Behandling af EU-sager fra dag ét i fagudvalg og i Europaudvalget.– Formen for behandling heraf.– Europasager, som mere automatisk kommer til en slags 1. behandling i folketingssalen.– Adgang til alle papirer.– Referater efter møder i

Europaudvalget.– Spørgsmålet om en åben og lukket del på Europaudvalgets møder, eventuelt med elektronisk dækning. I debatten i folketingssalen handlede det derfor på dette punkt om, at vi ikke skal havne i en situation, at Folketinget og folketingets Europaudvalg får mindre information og indflydelse end idag.

For i så fald vil de egentlige beslutninger i praksis flytte andre steder hen, og hermed vil åbenheden være ren pseudo.Er nået langt

Enhedslistens forslag var derfor ikke et svar på de ønsker, som jeg og andre har til reform af behandlingen af Europapolitikken i Folketinget.

Enhedslistens forslag dækkede kun et lille hjørne, hvorfor deres fokus og konklusion er forkert i forhold til en langt mere vidtgående integration af Europapolitikken i alle dele af Folketinget og til at sikre en samlet langt større åbenhed.

Europaudvalgets Underudvalg kom i fredags, som jeg varslede i debatten i salen, langt med konklusionerne på dette område. Det vil tydeligt vise, at Enhedslistens forslag havde fødderne dybt plantet i fortiden og ikke var særlig ambitiøst for fremtiden.