ARTIKLER


Vil ikke åbne Europaudvalget

Både Venstre og Socialdemokratiet gik kraftigt imod forslag fra Enhedslisten
Af Brigitte Alfter
30. maj 2004

Et forslag fra Enhedslisten om at åbne en del af møderne i Europaudvalget fik en uvenlig modtagelse i Folketinget, da det i sidste uge var til første behandling.

I forslaget (B24) gik Enhedslisten blandt andet ind for, at Europaudvalgets møder skal være ligeså åbne, som de er i det samme udvalg i den svenske rigsdag.

Partiet ønskede således, at emner, der bliver behandlet åbent på EU’s ministerrådsmøder, skal behandles på en åben del af Europaudvalgets møder. Man gik også ind for, at EU-retsakter skal behandles på et tidligt tidspunkt i enten Folketinget eller i de faglige udvalg.

I øjeblikket er Europaudvalget ene om at tage sig af sager, der har med EU at gøre. Udvalget giver også mandat til de forskellige ministre, inden de skal til EU-møder for at forhandle.

Under debatten ved førstebehandlingen i Folketinget blev forslaget støttet af Dansk Folkeparti, mens Venstre og Socialdemokratiet udtrykkeligt sagde, at de ikke gik ind for det.

Venstres Charlotte Antonsen sagde således, at øget åbenhed som foreslået i beslutningsforslaget ville føre til mindre åbenhed og dermed mindre indflydelse.

»Vi mener, at det er vigtigt, at Europaudvalget er sikre på, at vi får alle de oplysninger, der er relevante, også når det handler om taktik i forhold til andre lande. Og så nytter det altså ikke noget, at både regeringen og de øvrige regeringer ved, at det efterfølgende bliver offentliggjort i et referat.

Her mener vi faktisk, at Enhedslistens forslag skader åbenheden, fordi det vil svække Folketingets indflydelse på det, der skal ske,« sagde hun.

Socialdemokratiets Claus Larsen-Jensen gik også imod forslaget, men pegede på, at arbejdsgangen i Folketinget er ved at blive ændret. Det betyder blandt andet, at en række EU-sager ikke kun skal gå til Europaudvalget, men også skal behandles af Folketingets faglige udvalg som f.eks. miljøudvalget og landbrugsudvalget.