ARTIKLER


250 spørgsmål om forfatningen

Inden 17. maj skal Udenrigsministeriet svare på 250 spørgsmål fra Europaudvalget. Det er Jens Peter Bonde, Rune Lund og Morten Messerschmidt, som spørger.
Af Michael Voss
14. maj 2005

”Er Højesteret og andre retsanvendende myndigheder forpligtet til at lægge EU-domstolens opfattelse til grund, eller skal man rette sig efter den beskrivelse af de overladte kompetencer, som blev fremlagt for folketinget ved vedtagelsen af Maastricht-traktaten?”

Sådan lyder et af de 250 spørgsmål, som Folketingets Europaudvalg har bedt udenrigsminister Per Stig Møller svare på.

”Kan ministeren bekræfte, at artikel II-62 stk. 1, som siger, at ”Ethvert menneske har ret til livet”, indebærer, at EU-domstolen kan forbyde abort, uanset om det er lovligt i henhold til national ret – herunder dansk ret?”

Også det skal udenrigsministeren kunne forklare senest den 17. maj.

”Vil et flertal af medlemslande i medfør af forfatningen kunne erklære krig eller træffe tilsvarende eller lignende militær beslutninger, selv om et stort mindretal af EU’s medlemslande modsætter sig dette?

Sådan lyder et tredje eksempel fra bunken af spørgsmål.

Folketinget arbejder

Spørgsmålene indgår i Europaudvalgets arbejde mellem 1. og 2. behandlingen af L 137, forslaget om EU-forfatningen. Her har alle medlemmer af udvalget ret til at indlevere spørgsmål til ministeren.

Enhedslistens Rune Lund har stillet 117 spørgsmål, og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har 55 spørgsmål til Per Stig Møller.

Men også de danske medlemmer af Europaparlamentet må stille spørgsmål i Europaudvalget, og det har JuniBevægelsens Jens Peter Bonde benyttet sig af. Han har indleveret 78 spørgsmål.

Til gengæld har ingen af forfatnings-tilhængerne foreløbig noget at spørge om.

Fristen den 17. maj er aftalt mellem Udenrigsministeriet og Europaudvalget, bl.a. ud fra, at Folketinget skal andenbehandle forfatningen den 7. juni, og der skal være tid til opfølgende spørgsmål.

Europas fremtid

- Der er faktisk 117 grunde til at stille disse spørgsmål, siger Enhedslistens EU-ordfører Rune Lund og fortsætter:

- Gang på gang bliver man forundret over, hvad forfatningen indeholder. Den efterlader en med flere ubesvarede spørgsmål om Europas fremtid, end den giver svar på. Derfor har jeg boret i områder som den militære oprustning, grænserne for åbenheden i EU-systemet og konsekvenserne af liberaliseringen af alt lige fra el til efterløn.

Danmarks indflydelse

Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti fokuserer i sine spørgsmål på overførelsen af kompetence til EU og på nye medlemslande. Men han er også faldet over de mere symbolske sider af unionen med bl.a. dette spørgsmål:

”I hvilke officielle sammenhænge kan man forvente, at udtog af Beethovens niende symfoni i fremtiden skal spilles her i landet i stedet for eller side om side med ”Der er et yndigt land?” ”

- Når Danmark får markant mindre indflydelse på beslutningerne i EU, er det helt afgørende, at alle får et så oplyst grundlag som muligt at træffe beslutninger ud fra, siger Morten Messerschmidt.

Spørgsmålene kan læses på www.ft.dk/samling/20042/MENU/dok_EUU_L137_spm.htm