ARTIKLER


62 millioner til partierne fra EU

Sidste uge blev de første penge til støtte af ”europæiske politiske partier” bevilget. 11 ud af 14 danske EU-politikere kan se frem til hver 90.000 kr. i EU-kampagnestøtte.
Af Erling Böttcher
29. januar 2005

De partier, som får størsteparten af pengene i den danske støtteordning (se oversigt side 5) kan se frem til en pæn EU-støtte oveni. I sidste uge blev der bevilget i alt 62 millioner danske kroner.

11 ud af de 14 danskere i EU-parlamentet er også medlem af et overnationalt europæisk parti. Undtagelserne er JuniBevægelsens Jens-Peter Bonde, Folkebevægelsens Ole Krarup og SF’s Margrethe Auken. Til de andre 11 er der partistøtte fra EU via deres overnationale parti.

I alt vil 591 af de 732 medlemmer af EU-parlamentet være støttegrundlag. Det bliver knap 90.000 danske kroner pr. hoved. Socialdemokraterne bliver absolut topscorer med 450.000 kr for partiets fem medlemmer af EU-parlamentet. Venstres tre medlemmer udløser 270.000 kr, mens den radikale Anders Samuelsen, den konservative Gitte Seeberg og Mogens Camre fra Dansk Folkeparti hver udløser 90.000 kr. i EU-partistøtte.

Hertil kommer tilskuddet på knap 1,2 million kroner direkte til de otte overnationale partier, som i indeværende år er godkendt til partistøtten.

Danmark stemte imod

Partistøtte-ordningen blev vedtaget på et ministermøde 29. september 2003. Danmark, Østrig og Italien stemte imod, men rådede kun over 17 stemmer og manglede derfor de ekstra 8, der skulle til for at blokere beslutningen. Støtteordningen er en udmøntning af Nice-traktatens artikel 191 om at ”politiske partier på europæisk plan er vigtige som integrationsfaktor inden for Unionen. De bidrager til europæisk bevidstgørelse og til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje”

Betingelserne for støtten er at EU-partiet skal være repræsenteret i mindst en fjerdedel af EU’s medlemslande (i øjeblikket syv lande), eller have fået mindst tre procent af stemmerne i mindst fire lande ved valg til EU-parlamentet.

Retssag mod partistøtten

Udover de objektive kriterier skal partiet også anerkende ”de principper Unionen er bygget på”. Hvorvidt et parti opfylder dette kriterium, afgøres af et flertal i EU-parlamentet, og netop det forhold er tidligere i NOTAT blevet kritiseret kraftigt af professor i folkeret og menneskerettigheder ved Københavns Universitet, Ole Espersen.

Af samme grund frygter EU-kritikere og mindre partier at de bliver udsultede, fordi de ikke enten ikke elsker EU tilstrækkeligt, eller på grund af deres politiske program ikke kan eller vil stille op til valg i mindst syv lande. En gruppe medlemmer af EU-parlamentet, med blandt andre danskerne Jens-Peter Bonde og Ole Krarup, har anlagt sag ved EU-domstolen.

De kræver partistøtteordningen fjernet, blandt andet med henvisning til at støttereglerne er i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonventions forbud mod forskelsbehandling og kravet om ytringsfriheden. Retssagen ventes tidligst for EU-domstolen i efteråret 2005.

Støtten til euro-partierne

(dansk parti i EU-parlamentet i parentes)

Det kristeligt-konservative parti (Kons.) 21,2 mio.

Socialdemokraterne (Soc.dem) 18,4

Liberale (Venstre og Radikale Venstre) 6,6

De Grønne (SF) 4,2

Nationernes Europa (Dansk Folkep.) 3,3

Demokrater for Europa* 3,4

Venstrefløjen 2,7

Europæisk Fri Alliance** 1,6

  • partiet indgår i den liberale gruppe i EU-parlamentet

** sammenslutning af regionale partier - indgår i den grønne gruppe i EU-parlamentet.