ARTIKLER


ATTAC er rystet over forslaget til EU-forfatning

Udtalelse fra Attacs landsudvalg er rystet over indholdet i EU-forfatningen.
Af Leif Müller
10. januar 2005

ATTAC mener ikke at holdningen til det konkrete forfatningsforslag handler om at være for eller i mod EU eller for den sags skyld om at være for eller imod at EU skal have en forfatning.

Men ATTAC’s landsudvalg er rystet over indholdet i forslaget til EU-forfatning på områder, som ATTAC arbejder med.

Landsudvalget er rystet over et forslag til forfatning, som i den grad vælger side og betyder

– at en bestemt økonomisk politik dikteres -en nyliberalistisk,

– at militarisme fremmes ved at pålægge medlemslandene at forøge deres militære kapacitet,

– at det gøres lettere for Kommissionen at pleje de europæiske multinationale selskabers interesser internationalt, uden hensyn til demokratiet og andre landes udviklingsstrategier,

– at det gøres lettere at fortsætte angrebene på den offentlige sektor ude og hjemme,

– at demokrati og folkestyre undergraves ikke bare via en midlertidig traktat, men nu gennem egentlige forfatningsbestemmelser, som giver EU’s ministerråd fuldmagt til at overføre beslutninger fra enstemmighed til flertalsafgørelser.

Derfor vil ATTAC-Danmark straks indlede en medlemsdebat for på sit landsmøde i februar at tage endelig stilling til om ATTAC skal gå fra kritik til at deltage i kampagnen for et nej til forslaget til forfatning.

Talsmand for ATTAC Danmark, Leif Müller. Udtalelse vedtaget af landsudvalget