ARTIKLER


Både Grækenland og Italien har snydt

Kommissione oplyser nu, at både Italien og Grækenland har snydt for at blive medlem af Euro-samarbejdet. Især er det galt i Grækenland.
Af Sven Skovmand
11. januar 2005

Ifølge Financial Times for 7.12.2004 har en rapport fra Kommissionen afsløret at Italiens offentlige underskud år for år har været langt større end det, landet har rapporteret.

I 2001 var det således 4,3 procent af bruttonationalproduktet og i 2003 4,1 procent. Efter EU's regler – som dog på det sidste er blevet noget gennemhullet – må underskuddet ikke overstige 3 procent af bruttonationalproduktet.

Ifølge Kommissionens rapport har de italienske underskud hvert eneste år siden 1997 ligget på over 3 procent. Men den italienske regering skjulte underskuddene ved at optage kortfristede lån, som man ikke indrapporterede til EU.

De italienske forhold har været så indviklede at det har taget Kommissionens folk hele fem måneder at nå frem til sandheden. Det er endnu uklart hvad man vil gøre for at forholdene kan komme i orden.

Vil styrke Eurostat

Endnu værre står det til i Grækenland, hvor man helt bevidst har indberettet forkerte tal.

Det græske underskud på de offentlige budgetter har været endnu større end det italienske og to procentpoint mere, end hvad man har meddelt til EU.

Ifølge EU-talskvinden Amelia Torres ville Grækenland aldrig være blevet medlem af Euroen, hvis man havde kendt de rigtige tal.

De uheldige græske forhold har ifølge Berlingske Tidende for 2.12.2004 ført til at man nu vil udstyre Eurostat med flere folk og øgede beføjelser.

Hvis der i fremtiden opstår tvivl om oplysningerne fra et land, skal et hold af statistikere kunne sendes af sted og foretage nærmere undersøgelser.