ARTIKLER


Bekymring for løbske Schengen-registre

I en længe ventet forespørgselsdebat i Folketinget stillede Enhedslisten og Dansk Folkeparti byger af kritiske spørgsmål til Schengen-land og dets omfattende registre.
Af Ib Roslund
15. april 2005

6. april stillede Dansk Folkeparti og Enhedslisten spørgsmål i Folketinget omkring Schengen og det tilhørende register-system – Schengen Informations System (SIS). SIS er en database med 10 millioner individuelle personoplysninger om udlændinge og borgere dømt eller mistænkt for kriminalitet fra mindst 125.000 computere på politistationer rundt om i medlemslandene.

"Hvis ikke det allerede er tilfældet, så er der i hvert fald nu fare for at den omfattende overvågning af befolkningen løber løbsk", siger Line Barfod fra Enhedslisten, som spurgte, hvad justitsministeren har indvilget i af projekter i arbejdsgrupper og uformelle samarbejder om udvidelse af registreringen af borgerne i de stadig mere omfattende registre.

Dansk Folkeparti (DF) udtrykte også stor bekymring for borgernes retssikkerhed og kontrollen med adgangen til oplysninger i SIS-registeret.

"Et er at vi måske har styr på sikkerheden og brugen af registeret i Danmark, men det er åbent henover landegrænserne", siger Peter Skaarup (DF). ligt"

Grænsekontrol

Dansk Folkeparti foreslog desuden at gøre brug af undtagelser i Schengen-aftalen, som gør det muligt for politiet at foretage punktvis kontrol med indsmugling af flygtninge fra Tyskland. Ligeledes ønsker DF at politiet skal foretage grænsekontrol og stikprøvekontrol i forhold til narkokriminalitet ved bl.a. færgeforbindelsen til Oslo og den danske side af 0resundsbroen.

"Birthe Rønn Hornbech afviste det med henvisning til at det var bedre at følge narkoen til dens bagmænd. Men svensk politi har stor succes med en sådan stikprøvekontrol. Jeg tror ikke at svensk politi er dumme", siger Peter Skaarup, der nu har stillet en række spørgsmål til justitsministeren om sagen.