ARTIKLER


Bureaukraterne tager magten

Anmeldelse af bog af forsker fra Aalborg Universitet, der viser, hvordan EU's indflydelse flytter magt fra Folketinget til Bruxelles og fra folkevalgte til embedsmænd og specialister.
Af Erling Böttcher
23. august 2005

Bogen indledes med at mindes da det om aftenen den 28. september 2000 lå klart at danskerne havde stemt nej til euroen. Både oppositionens leder, Anders Fogh Rasmussen, og statsminister Poul Nyrup Rasmussen, fremhævede befolkningens frygt for EU's glidebane som en vigtig forklaring på nej'et.Sagen er reel nok. "Blandt juridiske som økonomiske og politologiske eksperter har der heller aldrig kunnet opnås enighed om konsekvenserne for nationalstatens politiske suverænitet," skriver Morten Kallestrup, adjunkt ved Aalborg Universitet og med en Ph.D-grad i netop forskning i EU's indflydelse.Ingen tal påDer er fortsat ikke klare svar at få, hvis man gerne vil vide besked om EU's omfang. Det er med forfatterens ord meget vanskeligt at finde præcise målinger på, hvor stor en mængde national lovgivning, som er afledt af EU. De meget forskellige procentangivelser, baseret på kvantitative optællinger, afslører ikke EU's reelle indflydelse, idet de ikke afspejler om det er små eller store sager der er tale om.Forfatteren har valgt at gå til sagen på en anden måde. Han har studeret forløbet bag en længere stribe af EU-regler og deres omplantning til dansk lov. Hvad stod der i EU-reglerne, og hvad skete der i Danmark? Det drejer sig om lovgivninger i forhold til forbrugernes stilling, blandt andet om produktgarantier, markedsføring og konkurrenceregler.Hvis man ikke orker alle de universitære og akademiske ord og teorier, kan man springe til den midterste af bogens tre dele. Her beskrives 6 sagsforløb, case-stories, i et forholdsvist almindeligt sprog. Lad det være sagt: Hvis man interesserer sig for demokratiets udvikling, er der tale om krimi-historier, som kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen.Stilstand og afvisningTag for eksempel købeloven. Da direktivet endelig blev vedtaget i dansk lov fra 1. januar 2002, gav det danske forbrugere en reklamationsret på 2 år i stedet for 1 år. Men så er det stort set også sagt, hvad angår forbedringer for forbrugerne.Til gengæld er forbrugerlovgivningen nu blevet indviklet og uklar, så det er helt usikkert om der samlet set overhovedet er tale om en fremgang for forbrugernes interesser.Forud gik mere end 10 års stilstand med henvisning til EU. Et fællesnordisk arbejde resulterede i nye købelove i Finland, Norge og Sverige i 1988 og 1989, men de danske politikere undlod at indføre revisionen i Danmark.Med EU-flertallet i Folketinget i ryggen afviste justitsministeren tiltrængte revisioner med argumentet "EU er på vej med initiativer, vi må vente og se det først".Da så endelig EU-direktivet på området var på vej igennem lovmaskinen, blev ønsker fra politiske interessenter som politikere og forbrugerorganisationer fejet af banen med argumentet "dette drejer sig alene om ændringer for at opfylde EU-reglerne".EU som undskyldningEU kan altså benyttes som undskyldning for meget. Alt efter politiske interesser kan man skifte mellem "vi må vente og se"-argumentet, til "er allerede sket"-argumentet, til "må vi ikke for EU"-argumentet, til "EU siger vi skal"-argumentet.Hvor vidt argumentet er reelt, er næsten ikke til at gennemskue, hverken for vælgere, interesseorganisationer eller Folketingets almindelige medlemmer. Det siger sig selv at den væsentlige effekt af dette dunkle spil bliver at magten forskydes. Fra Folketinget til ministeren og hendes embedsmænd, fra politiske interesseorganisationer til få specialister.Den nye købelov fra 2003 blev f.eks. i al væsentlighed udformet af blot 4 personer, som arbejdede ret uforstyrret i halvandet år.Som bogens forfatter skriver: "Når EU medvirker til at øge kompleksiteten omkring et givet emne, må det antages, at nogle politiske og administrative eliter privilegeres på bekostning af de mindre vidende aktører."Det er fyldigt og rigeligt dokumenteret i bogen, og tak for det. Man sidder blot tilbage med fornemmelsen: Det var så de få love, hvordan med alle de andre områder? Vi glæder os til fortsættelsen."Europæisering af nationalstaten" Af Morten Kallestrup. 384 sider, 395 kr. Jurist- og Økonomforbundets Forlag