ARTIKLER


De rige mænds EU-projekt

NOTAT har fået spurgt danskere om deres holdning til forskellige EU-spørgsmål. Kvinder og lavt lønnede er nej-sigere.
Af Erling Böttcher
30. juni 2005

EU-projektet er i tiltagende grad blevet en kamp mellem de rige og de knap så rige i det danske samfund. Den tendens, som allerede var tydelig, da danskerne i maj 1998 stemte om Amsterdam-traktaten, viser sig nu fuldt ud.

Det viser NOTAT's meningsmåling, i tråd med tilsvarende andre meningsmålinger.

Hvis man har en personlig indkomst over 700.000 kr. om året, er man en med meget stor sandsynlighed ja-siger. Omvendt – hvis man tjener under 200.000 kr. om året – er man nok nej-siger.

Mellem disse to yderpunkter er tendensen også klart at ja'et stiger med indkomsten.

NOTATs meningsmåling blev foretaget i ugen inden den franske og hollandske afstemning, og således før det store omsving fra ja til nej til EU-forfatningen i sidste uge.

Meningsmålingen er foretaget af Catinét Research blandt et repræsentativt udsnit på 1018 danskere, og afdækker holdninger til en lang række debat-emner.

Kvinderne: de skeptiske tvivlere

Der er stadig den efterhånden klassiske EU-forskel mellem mænd og kvinder. Kvinderne er i langt større tal nej-sigere, og de er også i langt større tal i tvivl (tabel 1).

Selv om man ofte har hørt især ja-siden tage patent på ungdommen, så kan statistikken dog ikke afsløre nogen sammenhæng mellem alder og EU-holdning. Unge er hverken mere eller mindre ja- eller nej-sigere end befolkningen som helhed.

Ud over kønsforskellen er det i dag skillelinierne efter indkomst, som er den mest markante. Det viser sig også ved at se på uddannelsesbaggrund, hvis længde generelt er parallel med lønniveauet.

Stod det alene til danskere med folkeskolen som eneste uddannelse, så kunne ja-sigerne næsten opgive håbet om at få vedtaget en EU-forfatning (se tabel 2). Og dog er der et enkelt håb: De grupper, som er mest skeptiske og tvivlende, er også mindst tilbøjelige til at gå hen og stemme på valgdagen.

Tyrkisk medlemskab ikke vigtig

NOTAT har også spurgt til vælgernes holdninger til en række temaer, som har været oppe at vende i debatten om EU-forfatningen. Vælgerne blev spurgt, hvor vigtigt et givet emne var for deres stillingtagen til EU-forfatningen.

Mest overraskende er at spørgsmålet om Tyrkiets EU-medlemskab havner langt nede på listen (se tabel 3).

Kun 41 procent af vælgerne finder at det spørgsmål er meget vigtigt eller vigtigt for, hvordan de vil stemme om EU-forfatningen. 48 % finder det mindre vigtigt eller uvigtigt, mens 11 procent ikke kan svare på spørgsmålet på nuværende tidspunkt.

Selv om tyrkisk medlemskab således er mindre afgørende for, hvad man stemmer, så er vælgerne dog klart imod tyrkisk medlemskab. 55 % siger nej, 35 % siger ja, mens 10 % er i tvivl (se tabel 4).

Forklaringen kan være at vælgerne har opfattet det sådan at tyrkisk medlemskab og EU-forfatningen ikke umiddelbart har noget med hinanden at gøre.

Gider ikke EU-værdierne

Heller ikke EU-forfatningens nye fælles værdier kan få ret mange op af stolene. Hverken til at mene de er vigtige, eller til at være specielt for eller imod deres indtog i EU-forfatningen.

I stedet er det emner som sundhed, arbejdsmarked, miljø og velfærd, vælgerne finder vigtige (se tabel 3).

NOTAT's undersøgelse viser endvidere at emner som dyrevelfærd og afskaffelse af landbrugsstøtten er et sikkert hit blandt nej-sigerne. Til gengæld får EU's forhold til u-landene eller den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik ikke den allerede besluttede nej-siger til at ligge søvnløs af bekymringer om natten.

De besluttede ja-sigere falder veltilfreds i søvn ved at tænke på Unionens fremtidige beføjelser, den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og et tyrkisk medlemskab af Unionen.


tabel 1

Den 27. september skal vi have EU-folkeafstemning om »Traktat om en forfatning for Europa«

a) Agter du at deltage i folkeafstemningen?

b) Hvad vil du stemme .

mand

kvinde

vil helt sikker stemme

82

74

vil kun formentlig stemme

5

10

vil helt sikkert stemme ja

37

23

ved ikke endnu

26

38


Tabel 2

Fordeling efter uddannelse

folke-skole

stud./ HF-eks.

erhvervs-udd.

højere udd. Max.3 år

videre udd. > 3 år

vil helt sikkert stemme

63

83

77

81

91

vil kun formentlig stemme

16

6

9

5

2

vil helt sikkert stemme ja

25

23

27

35

43

ved ikke endnu

35

29

37

29

21


Tabel 3

Der er forskellige temaer i debatten om EU-forfatningen. Du får nu oplæst en liste med 13 temaer.

Du skal sige, hvor vigtigt temaet er for din stillingtagen til EU-forfatningen:

Emne

meget vigtigt eller vigtigt

mindre vigtigt eller ikke vigtigt

ved ikke

Sundhedsvæsenets fremtid

83

10

7

Fremtiden på arbejdsmarkedet

85

8

8

Miljøpolitikkens fremtid

83

9

7

Uddannelsernes fremtid

79

13

8

Velfærdsstatens fremtid

78

13

9

Dyrevelfærdens fremtid

73

19

8

Unionens politik over for u-landene

71

19

10

Unionens fremtidige beføjelser

68

17

15

Unionens udenrigs- og forsvarspolitik

66

24

10

Hvad unionsborgerskabet omfatter

56

25

19

Landbrugsstøttens fremtid

51

40

10

Tyrkisk medlemskab af Unionen

41

48

11

Unionens nye fælles værdier

52

32

16


Tabel 4

Du får nu oplæst 13 påstande om Unionen. Du skal sige, hvor enig du er:

Emne

helt eller delvist enig

uenig eller delvist uenig

ved ikke

Danske arbejdspladser er truet

65

21

17

Tyrkiet bør blive medlem

55

35

10

Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik fører til ny stormagt

59

33

12

Landbrugsstøttens skal afvikles

52

32

11

Unionens politik skader u-landene

56

27

15

\trrh315Det offentlige uddannelsesvæsen er truet

51

34

12

Det offentlige sundhedsvæsen er truet

52

36

17

Unionsborgerskabet bliver for omfattende

49

36

10

Dyrevelfærden er truet

44

46

19

Unionens værdier ensretter os

41

37

11

Unionen får for mange beføjelser

35

51

10

Miljøpolitikken undergraves

36

52

16

Velfærdsstaten er truet

37

51

10