ARTIKLER


Elektronisk affald er producentens ansvar

Fra 13. august 2005 skal producenterne sørge for, at der sker genbrug af elektroniske produkter. I dag genbruges kun 10 procent.
Af EU-observer,com
23. august 2005

Fra 13. august 2005 skal producenterne finansiere indsamlingen og genbruget af elektroniske produkter. Det er et EU-direktiv, der – i princippet – træder i kraft i alle medlemslande.

Butikkerne skal modtage kasserede radioer, mobiltelefoner, fjernsyn og andet fra kunderne. Målet er at genbruge op til 80 procent af husholdningsprodukterne og 75 procent af it-udstyret.

I øjeblikket bliver 90 procent af disse varer ikke genbrugt, men slipper på den ene eller anden måde ud i naturen, blandt andet med kviksølv, bly og kadmium. Og det er store mængder, mellem 17 og 20 kilo pr. borger om året.

Nogle medlemslande har været langsomme til at implementere direktivet, fordi erhvervslivet klager over omkostningerne. For eksempel træder det først i kraft i juni 2006 i Storbritannein. Heller ikke Malta, Frankrig og Polen er klar.