ARTIKLER


Erstatning ved forsinkede tog

EU's transportministre vil nu gennemføre betydelige erstatninger for forsinkede internationale tog. Og fra 2010 skal trafikken være fri.
Af Sven Skovmand
28. december 2005

Togpassagerer, der bliver forsinket på internationale ruter, vil i fremtiden få refunderet en fjerdedel af billetprisen, hvis toget er mere end en time forsinket. Og er forsinkelsen på en halv time, får de halvdelen af prisen tilbage, skriver Jyllands-Posten 6.12.2005

Bestemmelsen får ikke betydning for rejser inden for det enkelte EU-land, selvom EU-Parlamentet har ønsket at dette skulle ske.

Beslutningen blev truffet af EU's trafikministre, der samtidig vedtog at den internationale passagertransport fra 1. januar 2010 skal tages fra de nationale jernbaneselskaber og gives fri.

De internationale tog skal også have mulighed for at tage lokale passagerer med. Hvis det giver problemer for de selskaber, der driver togene på den pågældende strækning, skal de nationale myndigheder have mulighed for at yde dem erstatning.