ARTIKLER


EU-agentur bør have flere medarbejdere

EF's agentur i Finland for kemiske stoffer får i første omgang kun cirka 200 medarbejdere. Der er imidlertid brug for mellem 700 og 800.
Af Sven Skovmand
28. januar 2005

Lederen af den finske kemiske industri, Hannu Vornamo, advarer mod at give det planlagte kemiske agentur i Finland for få medarbejdere, skriver EUobserver.com 18.1.2005.

Indtil nu har der kun været tale om cirka 200 ansatte, men efter Vornamos opfattelse vil der blive brug for mellem 700 og 800.

Agenturet skal udføre den politik, der kaldes for REACH – en forkortelse for Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals.

Man skønner at der findes cirka 100.000 forskellige kemiske produkter, og af dem skal EU's industri registrere de 30.000 og give oplysninger om, hvordan de bruges.

Agenturet skal dog først og fremmest foretage undersøgelser af nye kemiske produkter.