ARTIKLER


EU-begejstrede vil inspirere forskere

Handelshøjskolen bag nyt EU-forum med bl.a. Henning Christophersen, Uffe Ellemann Jensen og Henrik Dam Kristensen.
Af Michael Voss
5. september 2005

Kernen af EU-begejstrede debattører i Danmark får nu endnu et forum at mødes i. Det er et forskningscenter under Handelshøjskolen i København (CBS), som har taget initiativ til Forum Europa.

»Stats- og regeringscheferne gav på deres møde i slutningen af juni startsignalet til en »tænkepause», hvor man overalt i Europa nu sætter gang i diskussioner om hvordan det europæiske samarbejde bedst indrettes og hvilke samfundsproblemer der bedst løses i fællesskab,« siger Ove Kaj Pedersen, der er initiativtager til forummet og leder af Internationalt Center for Business and Politics ved CBS.

Mangler EU-forskning

Til NOTAT forklarer han, at forummet skal inspirere forskere rundt om i verden: »Det er egentligt forbløffende, at der indtil nu ikke har foregået nogen systematisk forskning i EU-integrationen og dens konsekvenser.«

Foreløbig er det den meget positive EU-holdning, som skal inspirere til forskning i EU-integrationens konsekvenser. Blandt de 21 nuværende medlemmer findes ingen, der offentligt anbefalede et nej til EU-forfatningen.

Kritisk og tværpolitisk

På et møde i oktober vil forummet opsupplere medlemskredsen, fortæller Ove Kaj Pedersen:

»Det skal være et tværpolitisk forum, og kredsen skal findes blandt folk, der har indsigt og erfaring med EU, og de skal være kritisk-konstruktive.«

Som tegn på forummets tværpolitiske karakter henviser Ove Kaj Pedersen til, at der både er repræsentanter for Venstre, Socialdemokratiet og SF.

»Og den kritisk-konstruktive indfaldsvinkel har vi jo med personer som Steen Gade, Pia Olsen og Christine Antorini.«

Ove Kaj Pedersen oplyser, at Forummet ikke modtager penge fra CBS, men skal være selvfinansierende, f.eks. med ansøgninger til EU-nævnet.