ARTIKLER


½EU begrænser støtte til vedvarende energi

EU undersøger nu Norges statsstøtte til vedvarende energi, fordi den måske strider mod EU's konkurrenceregler.
Af Michael Voss
27. maj 2005

EFTA-overvågningsmyndigheden i Bruxelles har iværksat en undersøgelse af norsk statsstøtte til vedvarende energi som vind- og solkraft, fordi den muligvis strider mod EU’s konkurrenceregler

EU-reglerne tillader offentlige støtte til produktion af vedvarende energi hvis den er dyrere at producere end fossile brændstoffer, men støtten må kun dække forskellen op til de traditionelle energiformers prisniveau.

Nu mistænkes Norge for at støtte vedvarende energi for meget og dermed skabe en ulige konkurrence i forhold til kul, olie og gas. Støtte til investeringer er tilladt, men ikke driftsstøtte, oplyser EFTA’s informationschef.

”Dette er et resultat af at EU er opbygget omkring kul og stål. Det er ikke godt,” udtaler Frederik Hauge fra miljøbevægelsen Bellona.