ARTIKLER


EU kvalte salget af TV2

Salget af TV2 blev forkludret fra starten, fordi man ikke tog hensyn til EU's regler
Af Sven Skovmand
15. april 2005

Den 3. juni 2002 vedtog regeringspartierne og Dansk Folkeparti, at TV2 skulle sælges, og at det skulle ske hurtigst muligt. Det kunne lade sig gøre i løbet af få måneder, sagde kulturminister Brian Mikkelsen.

I dag – næsten tre år senere – er TV2 stadig ikke solgt, og det er tvivlsomt, om det overhovedet kommer til at ske. For hvis salget ikke gennemføres i denne valgperiode, og Socialdemokratiet kommer til magten efter næste valg, vil privatiseringen helt blive opgivet.

Hvorfor er det gået så galt for regeringen og for Brian Mikkelsen?

Svaret er ganske kort. Det hedder EU.

De urealistiske ønsker

Brian Mikkelsens hensigt var, at TV2 skulle sælges til et selskab, der ville lave programmer af mindst samme kvalitet som dem, TV2 har i dag. Helst ville han have et skandinavisk selskab, og han ville under ingen omstændigheder have folk som Berlusconi eller Robert Murdoch til at overtage stationen.

Det førte til en kraftig advarsel fra EU-eksperten Peter Vesterdorf.

»Hvis en af de udenlandske mediemoguler fremsætter det højeste tilbud og alligevel bliver tilsidesat til fordel for en dansk køber, så vil Brian Mikkelsen befinde sig meget tæt på et brud på EU's antidiskriminations-regler,« udtalte han til Information 15.5.2002 og tilføjede:

»Når man privatiserer offentlige aktiviteter, så skal man primært tage hensyn til de økonomiske forhold... Hvis kulturministeren ud fra nationale hensyn vælger at sælge TV2 til en køber, der byder mindre end højeste tilbud, handler han i strid med EU-reglerne.«

Bødekravet fra EU

Det viste sig da også hurtigt at være svært at lave et udbudsmateriale, som ikke var i strid med EU's regler.

Og i maj 2004 kastede EU-Kommissionen yderligere grus i maskineriet ved at hævde, at TV2 i en 5-årig periode havde modtaget en støtte på over 600 millioner kroner, som ikke var brugt til at lave programmer for, og som derfor efter Kommissionens opfattelse var ulovlig.

Med renter ville det blive et beløb på over en million kroner – nok til at knække TV2.

Kommissionen ville højst gå med til, at regeringen gav TV2 de 400 millioner kroner tilbage, så stationen kunne holdes flydende inden salget.

Bragt for EF-Domstolen

Sagen er nu bragt for EF-Domstolen, ikke blot af regeringen og TV2, men også af TV Danmark og TV3, der mente, at TV2's bøde var alt for lille!

Og da Domstolens afgørelse kan vare et par år, har Brian Mikkelsen valgt at kaste håndklædet i ringen og udskyde privatiseringen på ubestemt tid.

Ifølge Ekstrabladet for 12.4.2005 sker beslutningen efter krav fra Anders Fogh Rasmussen, der frygter, at man bliver tvunget til at sælge til en af de store udenlandske mediekoncerner – og at det vil ske

umiddelbart før næste valg.

85 procent af vælgerne ønsker nemlig, at TV2 skal overtages af et dansk selskab. Det fremgår af en undersøgelse, der er offentliggjort i Børsen 25.10.2004